Komatsu potřebuju bagr

MŽP má 32 připomínek k analýze vodního díla Skalička, bude jednat s MZe

Olomouc 6. prosince (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí má tři desítky připomínek k multikriteriální analýze dlouho plánovaného vodního díla Skalička na Přerovsku. Ministerstvo zemědělství proto požádá vládu o posunutí termínu rozhodnutí o podobě tohoto vodního díla, aby mohly být připomínky s MŽP projednány. Původně měla vláda rozhodnout do konce roku, řekl dnes v Olomouci novinářům po konferenci věnované vodnímu dílu Skalička náměstek ministra životního prostřed Vladimír Dolejský.

Odborníci na základě analýzy označili za nejvýhodnější variantu boční víceúčelovou vodní nádrž, to se ale nelíbí okolním obcím ani správě nedalekých jeskyní. Naopak za nejméně vhodné řešení považují experti průtočnou víceúčelovou nádrž a boční suchou nádrž.

MŽP má k multikriteriální analýze 32 připomínek. Díky posunutí termínu pro rozhodnutí vlády bude podle Dolejského moct v lednu pokračovat meziresortní jednání o tomto projektu. "Budeme zvědavi, jakým způsobem v obsahu a formě bude pracováno s našimi připomínkami, které považujeme za velmi zásadní," uvedl Dolejský. Podle něj při tvorbě analýzy nebyly akceptovány zákonem chráněné zájmy ochrany přírody. MŽP vadí i nepřesná nebo chybějící interpretace dosavadních klíčových závěrů rozpracované hydrogeologické studie i absence její třetí části.

Konečné hodnocení analýzy proto musí být podle Dolejského odloženo, aby mohla být hydrogeologická studie dokončena včetně třetí etapy a jako celek pak podrobena odborné oponentuře. Teprve pak budou moci být její závěry řádně zapracovány. "Výběr varianty (vodního díla Skalička) učiněný na současném základě nelze vzhledem k nedořešenosti problému brát jako definitivní. S ohledem na rozsah a závažnost připomínek nelze považovat závěry multikriteriální analýzy v současné době za finální podklad pro další rozhodovací procesy," upozornil Dolejský. Rozhodnutí o nejvhodnější variantě by mělo padnout až poté, co MŽP schválí vypořádání svých připomínek k analýze. "Což by mělo podle ujištění MZe proběhnout do konce ledna příštího roku," dodal Dolejský.

Zástupci MZe dnes na konferenci v Olomouci podle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) oznámili, že ministerstvo požádá vládu o odložení termínu konečného vyhodnocení variant nejméně o půl roku. Seitlová upozornila na to, že hydrogeologický průzkum prokázal řadu nových skutečností. V oblasti plánované zátopy je silně zkrasovatělé území v linii, kde má podle původních plánů stát přehradní hráz. Zpracovatelé průzkumu se rozhodli navrhnout posunutí hráze, zmenší se tak zatopené území. V případě vybudování vodní nádrže hrozí podle Seitlové rozsáhlé sesuvy, ohroženy jsou také zdroje minerálních vod i Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou.

O vodním díle Skalička se mluví od povodní v roce 1997. Má ochránit před záplavami obce a města ležící kolem Bečvy. Kvůli stavbě pokračují výkupy pozemků. Zatím nepadlo rozhodnutí, jaká varianta se bude stavět. Vodní dílo má chránit více než 100.000 obyvatel Pobečví před povodněmi.