Cime 2 kvartál 2024

MŽP: Jednotné environmentální stanovisko by některá řízení zkrátilo i o roky

Praha 14. dubna (ČTK) - Připravovaný zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES) může vyřizování složitějších stavebních záměrů zkrátit až o roky. Maximální lhůta pro udělení razítka slučujícího povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí by měla být 60 dnů. Výjimkou jsou záměry vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Na dnešním setkání s novináři to uvedli zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP).

MŽP minulý týden poslalo návrh zákona o JES, které je v balíku s novelou stavebního zákona z gesce ministerstva pro místní rozvoj, do meziresortního připomínkového řízení. Účinnost zákonů se předpokládá v první polovině roku 2023.

Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) patří k cílům návrhu zjednodušení a zrychlení procesu vyřizování různých stavebních záměrů. Zároveň však podle ní i zachovává vliv orgánů životního prostředí na stavební řízení. Hubáčková míní, že to loni přijatý stavební zákon nezaručoval.

Náměstek ministerstva životního prostředí Vladimír Mana popsal, že nově by si lidé požádali u jednoho úřadu a nemuseli o různá povolení, související s ochranou přírody, žádat na několika místech.

"To stanovisko bude vydáváno v jednom čase, nebude se stávat to, že si někdo vyřídí v roce 2022 EIA, za dva roky bude chtít posoudit u jiného úřadu odnětí od zemědělské půdy a tam dostane nesouhlas a bude muset přepracovat celý záměr," řekl Mana. Podotkl, že by to zvedlo i právní jistotu pro stavebníky a složitější stavební řízení mohlo zkrátit až o jednotky let.

Mana uvedl, že u běžných záměrů by lidé o JES žádali na úřadech s rozšířenou působností, v Česku je jich 205. Šlo by však jednat i přes stavební úřad, který by o stanovisko dodatečně požádal. Krajský úřad by podle Many byl první instancí ve specifických případech.

Vedle záměrů vyžadujících EIA, by šlo o projekty, které potřebují výjimku ohledně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, záměry zasahující do hraničních vod a také ty, s nimiž se pojí velkoplošné odnímání půdy. Návrh nevyžaduje změnu struktury úřadů ani personální změny. Manna nicméně nevyloučil, že by některá pracoviště například posílila odbor ochrany životního prostředí.

Obecně je podle Many nejzazší lhůta pro udělení JES 60 dnů, výjimku tvoří případy, kdy záměr vyžaduje EIA. "Jsou tam lhůty stanovené už z platného znění zákona o posuzování vlivu. On se změnil ten zákon i v souvislosti s novým stavebním zákonem. Tam byla daná tvrdá lhůta pro EIA, myslím 120 dní," podotkl Mana.

Náměstek pak na dotaz uvedl, že například u rodinného domu jsou odhadem potřebné v průměru nižší jednotky různých stanovisek ohledně životního prostředí. V extrémních případech může být složitý stavební záměr posuzován až podle devíti různých zákonů

Sněmovna nový stavební zákon navržený předchozí vládou schválila loni v červenci, plné účinnosti měl nabýt 1. července příštího roku. Nový kabinet po svém nástupu oznámil, že bude navrhovat změnu. Poslanci tak na konci března i přes nesouhlas opozice podpořili roční odklad účinnosti zásadních pasáží nové legislativy.