Komatsu potřebu bagr

Možnosti rychlodráhy z Prahy do Vratislavi prozkoumá studie

Praha 3. listopadu (ČTK) - Správa železnic nechá zpracovat studii proveditelnosti další zvažované vysokorychlostní tratě z Prahy přes Hradec Králové do polské Vratislavi. V současnosti proto začala hledat zpracovatele studie, která by měla vyjít na přibližně 20 milionů korun. Správa o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Studie proveditelnosti by měla být hotova do 18 měsíců od podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.

Hlavním výsledkem studie by měl být návrh trasy mezi Prahou, Hradcem Králové a státnímu hranicemi s Polskem. Studie by měla zjistit také možnosti optimalizace trasy ve vztahu k územním limitům, dále možnosti napojení do uzlů Praha a Hradec Králové, zjištění její vazby na další síť rychlotratí a hlavních tratí a identifikace možných problémových míst. Studie se bude zaměřovat na českou trasu, polskou část by měl řešit zase tamní manažer železniční infrastruktury.

Zvažovaná rychlodráha by měla začínat v Praze na Balabence. Zhotovitel studie by měl v souvislosti se začleněním rychlotrati do pražského železničního uzlu navrhnout také zvýšení kapacit této části.

Správa železnic v současnosti přednostně připravuje pro vysokorychlostní železnice pět úseků, jejichž příprava bude ve zrychleném režimu. Jde o úseky Praha Běchovice - Poříčany, dále Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a dále úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno - Vídeň/Bratislava a dva úseky mezi Prahou a Drážďany. Některé z těchto úseků nyní vyměřují geodeti, na dalších Správa železnic zahájila práce na dokumentaci k územnímu řízení. Nejdále je zatím úsek z Běchovic do Poříčan, kde projektovou dokumentaci vytvoří společnost Sudop Praha.