Komatsu potřebuju Bagr

Moravští a slovenští vodohospodáři plánují společnou revitalizaci řeky Vláry

Horné Srnie (Slovensko) (ČTK) - Moravští a slovenští vodohospodáři plánují revitalizaci řeky Vláry, která pramení ve Vizovických vrších na Zlínsku a přes Bílé Karpaty odtéká Vlárským průsmykem na Slovensko, kde se vlévá do Váhu. Pracovat se bude na obou stranách hranice. Zástupci Povodí Moravy a Slovenského vodohospodářského podniku dnes ve slovenské příhraniční obci Horné Srnie podepsali memorandum o vzájemné pomoci, na jehož základě chtějí prohloubit dosavadní spolupráci. Úpravy Vláry budou prvním konkrétním projektem. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Díky společnému postupu by se podle vodohospodářů měla revitalizace Vláry v následujících letech stát modelovým příkladem nejen pro další adaptační opatření, ale také pro koordinaci přeshraničních projektů. "Úzká a efektivní spolupráce má obrovský význam právě při přípravě projektů na hraničních tocích. Klimatická změna nezná hranice, a proto v povodí Vláry chceme u nás i na Slovensku provést ozdravení celé krajiny, revitalizovat vodní tok, zlepšit jeho morfologii a vytvořit protierozní opatření tak, aby byla řeka odolnější vůči dopadům klimatické změny. Změny na sebe budou navazovat bez ohledu na státní hranici," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vznikne pracovní skupina složená z českých a slovenských vodohospodářů. Budou mít za úkol připravit podklady pro studii, na jejímž základě vznikne přeshraniční projekt. Povodí Moravy zpracuje návrh revitalizačních opatření na Vláře od Vlachovic na Zlínsku po hranici se Slovenskem, Slovenský vodohospodářský podnik od státní hranice po soutok s Váhem. "Společně s připravovanou vodárenskou nádrží Vlachovice a revitalizacemi krajiny, které připravujeme v povodí budoucí vodárenské nádrže, se z Vláry stane unikátní příklad revitalizované řeky, která obsahuje kompletní výčet adaptačních opatření. Nikde jinde u nás zatím nic podobného není," doplnil Gargulák.

Odhadované náklady ani plánovaný termín úprav řeky vodohospodáři neuvedli. Revitalizovat Vláru, která je dlouhá více než 40 kilometrů, chtějí oba podniky v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko. Cílem programu je podpora projektů vedoucích k přizpůsobení se změně klimatu. "Aby mohl být projekt dovedený k úspěšné realizaci, je právě nezbytná úzká spolupráce a koordinace moravských a slovenských správců vodních toků," řekl generální ředitel Slovenského vodohospodářského podniku Ladislav Glinda, který spolu s Gargulákem memorandum podepsal.

Spolupráce Povodí Moravy a Slovenského vodohospodářského podniku bude na základě memoranda při správě hraničních vodních toků a správě vodních děl rozšířena o součinnost na plánování, přípravě a budování společných významných vodohospodářských projektů. Měly by též vzájemně koordinovat správu toků, vyměňovat si zkušenosti a předávat vodohospodářská data.