Cime 1 kvartál 2024

Moravskoslezský kraj smění se státem majetek za více než 200 milionů korun

Ostrava (ČTK) - Moravskoslezský kraj smění se státem majetek za více než 200 milionů korun. Kraj převede do vlastnictví hasičů Integrované výjezdové centrum v Třinci na Frýdecko-Místecku a od státu naopak získá nemovitosti, o které projevily zájem obce, města a další organizace. Rozhodli o tom na svém dnešním jednání krajští zastupitelé.

"Jde o nemovitosti v katastrech těchto obcí, které by obce a města využily ve veřejném zájmu pro svůj rozvoj, ale nemají zákonný nárok na jejich bezúplatný převod. Musely by je buď koupit v přímém prodeji, anebo by se musely účastnit veřejné elektronické aukce. A tam už hrozí nebezpečí spekulativní koupě," uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Dodal, že směněny budou také nemovitosti, o které mají zájem různé spolky zabývající se veřejně prospěšnou činností, například Slezská Diakonie, Armáda spásy či Slezská univerzita. Ve chvíli, kdy kraj získá majetek do svého vlastnictví, bezúplatně tyto nemovitosti převede jednotlivým žadatelům. "Za podmínky, že budou nadále využity k veřejně prospěšným účelům," uvedl náměstek hejtmana Jaroslava Kania (ANO).

Připomněl, že před směnou kraj vyzval města a obce, aby mu sdělily, jako nemovitosti a pozemky by potřebovaly získat od státu do svého majetku. Požadavky přišly od velkých měst i menších obcí. Nakonec tak výměnou za výjezdové centrum kraj získá 126 nemovitostí v hodnotě zhruba 207 milionů korun, které následně převede podle jednotlivých požadavků. Šlo by o majetek v ceně od 10.000 korun až po desítky milionů korun. Například Ostrava-Radvanice potřebuje podle náměstka pozemky pro cyklostezku za zhruba 20 milionů korun, které má nyní v majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. "Je potřeba říci, že tyto majetky, pokud už je má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak jsou pro stát zbytné," podotkl Kania. Předpokládá, že poté, kdy požadované majetky získá kraj, mohli by zastupitelé v prosinci či následně v březnu rozhodnout o jejich dalším převodu žadatelům. "Tímto způsobem dosti výrazně pomáháme k vyrovnávání majetkových vztahů mezi státem, obcemi a městy," řekl Kania. Podle něj se kraj případy, kdy takto pomůže obcím či městům k nějakému majetku, dále sám snaží využít ve svůj prospěch. "Tam, kde kraj má nějaké své záměry a jsou to pozemky či nemovitosti těch obcí, tak tam rovněž nastává směna. Tam, kde to není možné, to jde právě formou daru," vysvětlil Kania.

Připomněl, že jde o druhou trojstrannou směnu majetku tak velkého rozsahu. "Podobným způsobem převedl Moravskoslezský kraj v roce 2020 Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně na Karvinsku krajským hasičům. Směnou získal od státu nemovitosti důležité pro všechny občany – školy, dětská centra a další budovy určené pro občanskou vybavenost. Hasiči pak nejmodernější budovu, která jim usnadní jejich náročnou práci, díky směně se jim snížila i administrativní zátěž," doplnil Kania.

Podobně by kraj v budoucnu chtěl směnit se státem za jiný majetek také Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, jeho hodnota se odhaduje na zhruba půl miliardy korun.