husqvarna

MMR: Z programu Živel bylo dosud vyplaceno 54 záloh za 27 mil. Kč

Praha 23. července (ČTK) - Z programu Živel na pomoc lidem z obcí zasažených tornádem bylo dosud podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyplaceno 54 záloh za 27 milionů korun. Státní fond podpory investic (SFPI) přijal 759 žádostí a pracuje na jejich kompletaci. Žadatelé postupně posílají potřebné dokumenty, poté může fond připravit smlouvu. K urychlení procesu budou pracovníci SFPI pravidelně dojíždět do zasažených lokalit, smlouvy se budou podepisovat přímo tam. ČTK to dnes za odbor komunikace MMR řekl Vilém Frček.

Příjem žádostí do programu Živel začal 2. července. Obyvatelé zasažených lokalit mohou získat dotaci až dva miliony korun a další tři miliony formou zvýhodněného úvěru. Žadatelé si mohou také nárokovat zálohu 500.000 korun, která je určena na demolici a přípravu projektové dokumentace.

Z podaných žádostí se jich podle Frčka 86 procent týká opravy poškozených obydlí, 13 procent žádostí je na novou výstavbu. Dvě žádosti jsou na koupi nového bydlení. "Nejvíce žádostí mobilní týmy přivezly přímo z Moravy a Lounska osobně, další část jich byla doručena poštou. Žádosti se zatím týkají pouze dotací, úvěry se budou čerpat následně," uvedl Frček.

Žadatelé podle Frčka postupně zasílají odhad výše celkových nákladů na obnovu bydlení, fotodokumentaci a vyčíslení pojistného plnění. Po zkompletování žádostí, SFPI připraví smlouvu, po jejím podpisu mohou lidé začít čerpat podporu.

Příspěvek až dva miliony korun mohou lidé získat na opravu bydlení nebo pořízení nového. V případě bytového domu lze tuto částku čerpat na každý byt. Maximální pomoc se počítá jako rozdíl mezi náklady na opravu nebo nové bydlení, 70procentní výší vyplaceného pojistného plnění a jinou státní podporou. Původně se mělo započítat plné pojistné, v reakci na kritiku MMR program upravilo. Změnilo také znění, podle kterého měly být dotace sníženy o dary z veřejných sbírek. Ty se tak nezapočítávají. Nově mohou pomoc získat i lidé, kterým tornádo poškodilo rozestavěné bydlení.

Pokud náklady překročí limit dotace, mohou lidé požádat o úvěr od 30.000 do tří milionů korun s fixní úrokovou sazbou jedno procento. U bytového domu si mohou lidé nárokovat půjčku ve stejné výši na každý byt. Splatnost úvěru je 25 let. SFPI zároveň umožní přerušit splácení například v případě narození dítěte nebo ztráty zaměstnání. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí přesáhnout 30 let.

Do doby splacení půjčky, nebo po dobu deseti let od poskytnutí dotace, pokud žadatel není příjemce úvěru, může příjemce pomoci převést vlastnické právo k obydlí na jiného člověka jen se souhlasem SFPI. Obnovené nebo nové bydlení musí být deset let pojištěno proti živelní pohromě.

Tornádo 24. června zasáhlo především Břeclavsko a Hodonínsko, kde poškodilo na 1200 domů, zhruba 200 bylo určeno k demolici. Ve stejný den řádila bouře také v obcích Stebno a Blatno na Lounsku, kde způsobila milionové škody.