Komatsu potřebu bagr

MINT rezidenční fond podepsal se společností Metrostav Development budoucí akvizici první fáze Vysočanského mlýna v Praze Vysočanech

MINT I. rezidenční podfond SICAV zaměřující se na nájemní bydlení podepsal 30.6.2021 akviziční dohodu na první etapu Vysočanského mlýna se společností Metrostav Development a.s. Jedná se o první společnou transakci, v rámci které MINT získá do svého portfolia přes 200 nových bytů k pronájmu v nově vznikajícím komplexu Vysočanského mlýna v areálu bývalých pekáren Odkolek.

„Pro náš MINT I. rezidenční podfond SICAV se jedná o důležitou transakci, která podtrhuje jasnou strategii fondu – poskytovat kvalitní a moderní nájemní bydlení s vysokým standardem v atraktivních lokalitách. I proto jsme rádi, že první obchod v Praze uzavíráme s tak významným a renomovaným developerem jako je Metrostav Development,“ říká Radim Bajgar, partner v nemovitostní skupině Mint Investments. „Jedná se o první krok k dlouholetému partnerství a to nejen při samotné výstavbě nemovitostí, ale také pro následnou spolupráci při provozování výjimečného komplexu Vysočanského mlýna, který se stane mimořádným místem pro život s jedinečnou kombinací špičkové rezidenční architektury, doplňkových komerčních funkcí a moderního umění. To vše v atmosféře bývalého industriálního areálu pekáren Odkolek,“ dodává Bajgar.

původní fasáda bude zachovaná

„Prodej celé první etapy ještě před zahájením samotné výstavby vnímám jako potvrzení našich schopností generovat investorsky mimořádně atraktivní developerské projekty. Projekt Vysočanský mlýn velice citlivě naváže na industriální minulost lokality, přičemž vytvoří plnohodnotnou rezidenční čtvrť,“ říká Petr Štyler, ředitel developmentu společnosti Metrostav Development. „Naším cílem je vytvářet moderní město. Proto se v naší společnosti chováme mimořádně nejen ke zvolené lokalitě, ale i k jejímu veřejného prostoru. A jak je vidět, vybraní investoři to chápou a umějí ocenit,“ dodává.

Na složité transakci se za stranu Mintu podíleli poradci bpv Braun Partners, Project Management Service, EY a Svoboda&Williams. Ze strany Metrostav Development pak poradenské společnosti BNT a KPMG.

Hodnotu transakce si společnosti nepřejí zveřejňovat.

Komplex Vysočanský mlýn

Vysočanský mlýn je nově vznikající komplex v areálu bývalých pekáren Odkolek. V rámci tří etap vznikne poutavá kombinace rezidenčních budov a komerčních funkcí, které budou doplněny o umělecká díla. Cílem revitalizace je využít potenciál území, navázat na industriální minulost místa a do areálu znovu vnést život a otevřít ho veřejnosti. V rámci první etapy vzniknou 4 objekty nabízející téměř 12 000 m2 bytových ploch. Na první etapu naváže v příštím roce i druhá etapa, která bude nabídnuta veřejnosti.

MINT I. rezidenční podfond SICAV

MINT I. rezidenční podfond SICAV je otevřený fond určený pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na nájemní bydlení a jeho cílem je investovat v ekonomicky silných tuzemských aglomeracích – zejména v Praze, Brně a Plzni. Investice do podfondu je vhodná pro všechny investory, kteří chtějí dlouhodobě nepřímo investovat do rezidenčních nemovitostí a jejich očekávání jsou v souladu s cílenou výkonností.

Mint Investments, a.s.

Zakladatelé Mint I. rezidenčního podfondu SICAV jsou vlastníky nemovitostní skupiny Mint Investments a.s., která působí na trhu od roku 2002 a je jedním z předních realitních investorů v České republice a na Slovensku. Skupina poskytuje komplexní služby spojené s investicemi do nemovitostí, jejich řízením, developmentem a pronájmem. Tyto služby zajišťuje vlastní tým více než 50 profesionálů. Klíčovým posláním Mint Investments je generovat pro investory nadprůměrné výnosy při minimalizaci rizika. Skupina od svého založení řídí nemovitostní investice řady globálních institucí a velkých privátních investorů z České republiky a ze Slovenska. Hodnota těchto aktiv konstantně převyšuje 15 miliard korun. Vedle rezidenčního trhu je Mint Investments aktivní především v segmentech kancelářských a maloobchodních nemovitostí. Mint v roce 2019 a 2020 získal ocenění Best Asset Manager, HOF Awards CEE & SEE a v letech 2018 a 2019 Best Asset Manager, CIJ Awards, Czech Republic.

Metrostav Development a.s.

Metrostav Development a.s. zastřešuje developerské aktivity koncernu Skupina Metrostav. Je držitelem několika prestižních ocenění Best of Realty, mimo jiné i za komplex administrativních budov Palmovka Open Park, který v roce 2019 prodala institucionálnímu investorovi. Za dobu své existence společnost, která aktuálně čítá čtyřicet profesionálních pracovníků, dokončila a úspěšně předala do užívání více než 3 000 bytů v desítce projektů a řadu administrativních budov. V současnosti pracuje Metrostav Development na dalších patnácti projektech. Filosofií společnosti je otevřenost, profesionalita, komplexnost a zodpovědnost k městu.

www.mintgroup.cz

www.mintrezidencnifond.cz

www.metrostavdevelopment.cz

www.vysocanskymlyn.cz