Komatsu potřebuju Bagr

Ministerstvo zmírnilo podmínky ochrany ložisek uhlí na Karvinsku a Frenštátsku

Karviná 5. května (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s postupným útlumem hornické činnosti zmírnilo podmínky ochrany ložisek černého uhlí na vymezeném území na Karvinsku a v oblasti okolo Frenštátu pod Radhoštěm. Povolování staveb tam tak bude jednodušší a rychlejší. ČTK to dnes řekla Jana Dronská, mluvčí státního podniku Diamo, který se stará o zahlazování následků hornické činnosti. Právě závod Darkov podniku Diamo o změnu chráněného ložiskového území požádal.

"Postupné ukončování hornické činnosti a doznívání vlivů poddolování nám umožnilo v souladu s horním zákonem požádat ministerstvo životního prostředí o zmírnění podmínek ochrany ložisek na Karvinsku. Na Frenštátsku nás k tomu opravňuje rozhodnutí o likvidaci Dolu Frenštát. Ministerstvo vyhovělo našim žádostem a všem, kteří chtějí v těchto místech stavět, se uleví," uvedl ředitel závodu Darkov Josef Lazárek

Na Karvinsku se zmírnění týká vymezeného území v Karviné, Orlové a Doubravě. V okolí Dolu Frenštát se pak vztahuje na Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm, Veřovice, Bordovice a Tichou na Novojičínsku, Kunčice pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku a Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. "Přesné vymezení, včetně stupně ochrany ploch, určují mapy důlních podmínek pro stavby, které slouží k použití při vydávání územních a stavebních povolení," uvedla Dronská.

Ve Starém Městě v Karviné se podle ní může stavět prakticky bez speciálních technických podmínek a stanoviska báňského úřadu. Společnost OKD předloni rozhodla, že tamní zásoby uhlí nebude dobývat. Poslední dobývací práce se tam dělaly v období let 1988-1993 a důlní vlivy se tam považují za doznělé.

"V ostatních lokalitách, kde probíhá doznívání vlivů nebo končí, pro povolování staveb ještě platí určité podmínky. To se týká například lokality bývalého Dolu Gabriela v dobývacích prostorech Karviná-Doly I a Karviná-Doly II, kde bylo ukončeno dobývání zásob v letech 2011 a 2012," uvedla mluvčí.

Zmírnění podmínek ochrany ložisek zahrnuje také poměrně rozsáhlé území zasahující do dobývacích prostorů Lazy, Doubrava, Karviná-Doly I, Horní Suchá a Poruba. "Dobývání v dobývacím prostoru Lazy bylo ukončeno v listopadu 2019 a dobývání v dobývacím prostoru Doubrava v únoru 2021, takže v obou oblastech ještě budou doznívat vlivy z hornické činnosti," uvedla Dronská.

Na Frenštátsku se zmírnění podmínek týká celé oblasti dobývacího prostoru Trojanovice. "Umísťování veškerých staveb a zařízení tam povolí stavební úřad, aniž by vyžadoval vyjádření těžební organizace a provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování, jak tomu bylo dosud," uvedla Dronská. Úřady mají nyní povinnost promítnout změnu podmínek do územně plánovací dokumentace.