Komatsu potřebuju Bagr

Ministerstvo potvrdilo rozhodnutí pro silnici mezi Olomoucí a Šternberkem

Olomouc 3. ledna (ČTK) - Ministerstvo dopravy upravilo a potvrdilo územní rozhodnutí na dlouho připravovanou stavbu přeložky hlavního silničního tahu I/46 mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem, proti kterému se loni v létě odvolala šumperská pobočka Českého svazu ochránců přírody. Ministerstvo v rozhodnutí o umístění této důležité dopravní stavby provedlo některé změny, které se týkají podmínek pro přípravu stavby, kácení dřevin či výsadby zeleně. ČTK dnes informaci získala na úřední desce ministerstva dopravy. Přeložka silnice I/44 mezí Olomoucí a Šternberkem nahradí nynější dvouproudovou silnici a odkloní hustou dopravu z obytné zástavby.

Územní rozhodnutí ke stavbě přeložky frekventované silnice krajský úřad vydal loni 9. května a je nezbytné pro zahájení stavebního řízení. Podle předsedy šumperské pobočky ČSOP Slavomíra Bušiny nebyla do původního rozhodnutí zapracována ze závazných stanovisek například podmínka zakazující kácení dřevin v hnízdním období ptáků, chyběl tam také návrh opatření k přirozenému navádění živočichů do propustků. V původním územním rozhodnutí podle Bušiny nebyla ani podmínka pro stanovení druhu vysazovaných dřevin v úseku celé stavby nové silnice. Postrádalo také zmínku o odstranění betonového stupně v Trusovickém potoku pod silničním mostem a vytvoření například drsného skluzu. Ministerstvo dopravy tyto námitky v upraveném územním rozhodnutí zohlednilo.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje zahájení stavby více než sedm kilometrů dlouhé přeložky silnice I/46 mezi Týnečkem a Šternberkem v roce 2025, dokončena má být o dva roky později. "Stávající komunikace I/46 v úseku Olomouc - Šternberk je extrémně zatížená. Mísí se zde doprava místní s dopravou dálkovou. Hlavním cílem stavby je v řešeném úseku oddělit dálkovou a místní dopravu. Zvýšením kapacity silnice se zvýší bezpečnost," uvedlo ŘSD.

Stavba přeložky silnice I/46 je plánována už dlouho, stanovisko EIA bylo vydáno v roce 2010. Automobily nyní po staré silnici projíždějí částí obce Dolany v těsné blízkosti rodinných domů. Na frekventované komunikaci je mezi Olomoucí a Šternberkem velký počet křižovatek bez připojovacích a odbočovacích pruhů. Dlouhé rovné úseky svádí řidiče k rychlé jízdě a předjíždění. Dopraví nehody jsou na této frekventované silnici časté.

Přeložka silnice I/46, jejíž stavba má stát zhruba 2,7 miliardy korun, naváže na chystaný východní obchvat Olomouce. Projekt přeložky počítá s vybudováním dvou mimoúrovňových křižovatek u Týnečka a Bohuňovic, za kterými pak nová komunikace povede dál po trase nynější silnice I/46. Před Šternberkem se napojí na jeho plánovaný obchvat.