Cime 2 kvartál 2024

Ministerstvo opět vrátilo k doplnění plán těžby štěrkopísků u Přelouče

Přelouč (Pardubicko) (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vrátilo k přepracování dokumentaci vlivů záměru (EIA) těžby štěrkopísků u Lohenic, místní části Přelouče, na životní prostředí. O stanovení hranice dobývacího prostoru a následnou těžbu štěrkopísků v první etapě usiluje společnost České štěrkopísky. Podle MŽP dokumentace neodpovídá požadavkům zákona a neobsahuje veškeré náležitosti, zjistila ČTK na úřední desce Pardubického kraje. Obdobný záměr se snažila firma prosadit již v roce 2018, tehdy vzbudil odpor části místních obyvatel.

Ministerstvo společnosti mimo jiné vytklo, že v dokumentaci je vyhodnocen pouze vliv plochy těžby v první etapě, přičemž navržená plocha dobývacího prostoru je výrazně větší. Ve zbylé ploše vlivy vyhodnoceny nejsou. "Plocha navrženého dobývacího prostoru zjevně obsahuje množství vytěžitelných zásob, které výrazně přesahuje možnosti jejich vytěžení do 20 let. Je tedy navrhováno stanovení dobývacího prostoru coby definitivního rozhodnutí o způsobu využití daného území, ve kterém bude k reálným vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví docházet v časovém horizontu výrazně větším než 20 let," uvedlo ministerstvo.

Chráněné ložiskové území u Lohenic stanovilo ministerstvo životního prostředí v roce 2008. Podle dokumentace z roku 2018 měla být těžba rozdělena na etapy, první měla zasáhnou plochu 62 hektarů. Ročně se mělo vytěžit až 290.000 tun štěrkopísků. Záměr však nebyl v souladu s územním plánem Přelouče. Část místních obyvatel těžbu odmítala, měli obavy hlavně z velkého dopadu na krajinu, nárůstu dopravy a hluku a z narušení zdrojů vody. Výhrady měly i úřady a instituce. Přelouč se stanovením dobývacího prostoru nesouhlasila podobně jako další obce v okolí. Léčebné lázně Bohdaneč chtěly, aby byla dokumentace doplněna o stanovisko Českého inspektorátu lázní a zřídel. Ministerstvo životního prostředí dokumentaci v roce 2018 vrátilo k dopracování a v roce 2021 proces EIA ukončilo, protože ji společnost nedoplnila o požadované podklady.

V minulosti se štěrkopísek v okolí Lohenic těžil. Dobývání bylo ukončeno v 70. a 80. letech minulého století, dobývací prostory byly zrušeny v roce 1989.