Méně hluku snižuje potřebu opakovaných hospitalizací a léků

Praha / Karlovy Vary, 20. července 2021 - Viděli jsme to i během aktuální covidové pandemie. Lékaři a zdravotnický personál v nemocnicích se všemožně snažili udělat maximum pro zotavení pacientů v těžkém stavu. Co kdyby měli pomocníka v tomto boji? Ten existuje, i když je neviditelný a je často velmi podceňován. Jmenuje se ticho. Paradoxně se však za uplynulých 40 let zvýšila průměrná úroveň hluku v nemocnicích o celých 15 dB na 70 dB. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje pro zotavování maximálně 35 dB.

Hluk v nemocnicích pochází zejména z lékařských přístrojů, alarmů a mluveného slova. „Kvůli vysokým nárokům na hygienu se zde používají převážně tvrdé materiály, jako kov či keramická dlažba. To způsobuje, že hluk nemá být čím pohlcen a od tvrdých povrchů se odráží a šíří v prostoru,“ vysvětluje Iveta Králová, Key Segments Manager ze společnosti Ecophon. Podle vědeckých studií [1] hluk zvyšuje u pacientů hladinu stresu, ruší jejich spánek a zpomaluje tak proces zotavování. Nejohroženější jsou pacienti na odděleních intenzivní péče, těsně po operaci a předčasně narození novorozenci.

Zvukové prostředí umí snížit opakované hospitalizace o 56 % a medikaci o 67 %

Odpočinek a spánek, resp. jejich kvalita mají vliv i na opakované hospitalizace. Podle jiné studie [1] provedené na stovce pacientů s bolestmi hrudníku ve Švédsku, potřebovalo po uplynutí tří měsíců opakovanou hospitalizaci o 56 % méně pacientů než těch, kteří se zotavovali v nevyhovujícím zvukovém prostředí.

Jak potvrzuje studie, v nemocnici stačilo nainstalovat strop pohlcující hluk, což vytvořilo klidnější a uvolněnější prostředí a u pacientů, kteří měli problém s krevním tlakem a vysoký puls, došlo k jejich poklesu až o 24 %. Pacienti se v takovém prostředí lépe zotavovali  a méně jich potřebovalo v následujících měsících opětovnou hospitalizaci. U pacientů se snížilo i množství potřebných léků, a to až o 67 %.

Méně lékařských pochybení Méně hluku však nepomáhá pouze pacientům, ale i zdravotnickému personálu. Akustická studie [1] nemocnice v dánském Hvidovre potvrdila pokles rizika lékařských pochybení po zlepšení akustických podmínek. Pozitivní výsledky zaznamenali po rekonstrukci operačních sálů ortopedie i ve švédském Malmö. Tam se po instalaci akustického stropu pokrývajícího 85 % plochy stropu výrazně snížil dozvuk a zlepšila se jasnost řeči, což minimalizovalo nedorozumění a pochybení. „Na sálech se během ortopedických operací může úroveň hluku vyšplhat až k 110 db. Pro srovnání - takový hluk vyprodukuje sbíječka. Takové zvukové prostředí již škodí sluchu a výrazně zhoršuje jasnost řeči,“ objasňuje Iveta Králová ze společnosti Ecophon.

Co s tím? Recept znají v Karlových Varech

Hluk má významný vliv na lidský organismus. Kromě již uvedených faktorů může jeho dlouhodobé působení vést k hypertenzi, zvýšit riziko infarktu, oslabit imunitu nebo nepříznivě ovlivňovat náš hormonální systém. Může tak být spouštěčem či urychlovačem četných chorob. Pomocníka zvaného ticho si proto do svých služeb povolává stále více nemocnic a zdravotních zařízení v Evropě, včetně České republiky. Dobrým příkladem je Nemocnice v Karlových Varech.

V karlovarské nemocnici vnímají hluk jako riziko nejen pro personál, ale i pro hospitalizované pacienty. Chráněným prostorem jsou lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály a jejich stavební neprůzvučnost je u stropů 53 dB, u stěn 47 dB a u dveří dokonce pouhých 27 dB.  Parametry hluku jsou dány ČSN 73 0532:2020 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků.

„Ticho léčí....to je často citovaná fráze. Právě proto je pro nás vytvoření moderního a příjemného pacientského prostředí s dobrou akustickou pohodou při modernizaci naší nemocnice velmi důležitým parametrem,“ uvádí Ing. Martin Čvančara, MBA, vedoucí provozně technického úseku a zároveň člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

U nových staveb i rekonstrukcí jsou požadavky na neprůzvučnost zakomponovány v projektové dokumentaci s přesným popisem užitých materiálů a jejich vlastností. Jedná se o lehké akustické izolační materiály (minerální vata, minerální kazetové podhledy...) nebo materiály, které zjistí akustický útlum svojí hmotností nebo kombinace obou systémů, t.j. hmotná konstrukce a lehká konstrukce s izolační výplní.