Mercedes

MD vyzvalo tři firmy k nabídkám na PPP dostavbu dálnice D4

Praha 3. března (ČTK) - Ministerstvo dopravy vyzvalo tři firmy k podání nabídek na projekt stavby a provozu 32 kilometrů písecké dálnice D4 v režimu tzv. PPP (Public Private Partnership), tedy spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Dostavba dálnice má začít na přelomu letošního a příštího roku, předpokládá se, že bude zprovozněná do konce roku 2023. Ministerstvo to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Ministerstvo oslovilo konsorcia DIVIa (společnosti Vinci, Meridiam a Eurovia), Via4 - jižní spojení (společnosti Porr, OHL, EGIS a Macquarie) a HO-ST - South Bohemia Link (společnosti Hochtief a Strabag).

Předložení nabídek úřad očekává do konce května 2020. Uzavření koncesionářské smlouvy lze předpokládat na podzim roku 2020 tak, aby bylo možné zahájení přípravných prací na přelomu letošního a příštího roku.

"Jde v podstatě o dálnici na operativní leasing, kdy stát je vlastníkem dálnice, ale platit začne až v okamžiku zahájení provozu na hotové dálnici a platit bude jen tehdy, budou-li poskytovány bezvadné služby. Stejně jako pro dostavbu písecké D4 uvažujeme o využití PPP projektů i u dostavby středočeské D3 nebo dálnice D35 jako alternativní severní trasy spojující Čechy s Moravou a Slezskem," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

V rámci PPP projektu D4 nejde jen o dostavbu dálnice D4 v délce chybějících 32 km, ale také o její financování ze zdrojů soukromého investora a o řádný provoz i údržbu dálnice po celou dobu trvání koncesionářské smlouvy. Koncesionář tedy ponese po dobu 28 let riziko návratnosti vlastních vložených peněz.

Z hlediska uživatelů bude dálnice zpoplatněna shodně jako jiné pozemní komunikace v ČR. Příjem těchto poplatků bude příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a nebude provázán s úhradou koncesionáři, který je placen výhradně na základě principu dodržování kvality služeb. Stát začne platit za dálnici až po jejím otevření.

PPP předpokládá financování staveb ze strany soukromých investorů, kteří zároveň budou silnici po její dostavbě po určitou dobu provozovat. Stát by poté měl stavbu postupně splácet a po dohodnuté době i zcela převzít. V partnerství veřejného a soukromého sektoru stát spatřuje významnou příležitost pro obě strany. Zatímco stát získá nový zdroj financí, soukromý investor může počítat s finančním ziskem nejen ze státních splátek za stavbu, ale i z jejího dočasného provozu. Stát si navíc od zapojení soukromého sektoru slibuje snížení nákladů.