Komatsu potřebu bagr

Malé modulární reaktory by mohly být levnější alternativou jaderných elektráren

Praha 31. března (ČTK) - Výběr informací o malých modulárních jaderných reaktorech (společnost ČEZ vyčlenila v jaderné elektrárně Temelín prostor, kde by mohl v budoucnu vzniknout první malý modulární reaktor v Česku):

- Malé modulární reaktory (SMR - Small Modular Reactor) jsou obecně nové projekty jaderných reaktorů, které se od stávajících liší výrazně menším výkonem, který dosahuje od jednotek megawattů (pak se jedná o tzv. mikroreaktory) až po nižší stovky MW. Budou modulární, tedy budou se moci přidávat jeden za druhým.

- Podle stránek oenergetice.cz se pro malý modulární reaktor obecně využívají dvě různá rozdělení. Jedno podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), která definuje malé, střední a velké reaktory podle výstupního elektrického výkonu. Jako malé reaktory jsou klasifikovány reaktory do 300 MWe (elektrický výkon generátoru). Druhé dělení je podle amerického ministerstva energetiky (DOE), které klasifikuje reaktory podle tepelného výkonu. DOE definuje malé reaktory jako jednotky do výkonu 1000 MWt (tepelný výkon nutný pro provoz generátorů; velikostně odpovídá zhruba 300 MWe) a mini reaktory do výkonu 50 MWe nebo 250 MWt.

- Podle webu oenergetice.cz lze SMR rozdělit na dva typy. Prvním jsou klasické lehkovodní reaktory, které jsou jen zmenšenými variantami těch velkých. Druhým jsou inovativní typy reaktorů. Podle webu se v roce 2020 v Číně podařilo dokončit první inovativní malý modulární reaktor - vysokoteplotní reaktor chlazený héliem HTR-PM. V Kanadě například vznikl mikroreaktor MMR (MikroModular Reactor) s vysokoteplotním plynem chlazeným reaktorem. Další inovativní reaktory například předpokládají využití tekutých solí k chlazení nebo jako nosiče kapalného paliva.

- Projekt SMR počítá s co nejvyšší standardizací projektu. Konečným cílem je výroba celého jaderného reaktoru v k tomu určené továrně, který si může koncový zákazník koupit jako produkt, který mu bude doručen. Odpadá tak náročná a nákladná část výstavby na místě, která je nezbytná při výstavbě klasických jaderných reaktorů. Ekonomicky zajímavé je možné rozložení investice. Půjde postavit několik menších jednotek podle poptávky během několika let místo jednorázové dlouhodobé investice do velkého reaktoru. SMR by měly dosáhnout rychlejší návratnosti počáteční investice, která je vzhledem k jejich obecně menší velikosti a "sériové" výrobě výrazně nižší než při stavbě bloku jaderné elektrárny s velkou reaktorovou jednotkou.

- Podle společnosti ÚJV Řež, dceřiné společnosti ČEZ, která SMR také vyvíjí, "z hlediska bezpečnostního vynikají projekty malých modulárních reaktorů svou pasivní bezpečností, založenou pouze na fungování fyzikálních principů, jako je gravitace nebo rozdíl teplot. Cílem je praktické vyloučení možnosti těžké havárie s poškozením paliva, a tím i možnost stavby projektů SMR v zalidněných oblastech," uvádí ÚJV na webu.

- Vývoji modulárních jaderných elektráren se v posledních letech věnuje stále více zemí a firem. Motivují je vysoké ceny energetických surovin, přechod na bezemisní energetiku, omezování fosilních paliv a jejich blížící se nedostatek či omezení závislosti na Rusku.

- Jejich využití se neplánuje pouze pro výrobu elektrické energie, ale také například pro odsolování mořské vody, výrobu vodíku nebo tepla pro vytápění.

- Podle informace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) z loňského dubna byl celosvětově zatím komerčně využíván pouze jeden reaktor, a to v Rusku. Dva projekty mají charakter výzkumných projektů (v Číně a v Japonsku) a dva projekty jsou v realizační fázi (v Argentině a v Číně). Všechny zbylé projekty, včetně dvou z ČR, jsou podle loňské informace SÚJB v různých fázích návrhů, eventuálně posuzovány dozornými orgány.

- Podle SÚJB současné projekty SMR nejsou alternativou k plánovaným novým blokům jaderných elektráren. "Obecně s komerčním využitím SMR v podmínkách ČR tedy nelze počítat v tak krátké době, aby se mohly stát alternativou již plánovaných nových bloků jaderných elektráren. Mohou být považovány za jejich potenciální náhradu, pokud v té době bude využití SMR v podmínkách ČR dávat smysl," uvedl SÚJB loni v dubnu.

- Současná vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) má v programu podporu výzkumu a vývoje menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce.