Komatsu potřebu bagr

Majetkový úřad zpracuje přehled nemovitostí, které stát už nepotřebuje

Praha 25. ledna (ČTK) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zpracuje přehled nemovitostí, které už jsou pro stát nepotřebné. Návrh ministerstva financí, podle kterého by opatření mělo zefektivnit zacházení se státním majetkem, dnes schválila vláda. Podle ministerstva patří státním institucím a státním podnikům zhruba 1,5 milionu nemovitostí a neexistuje přehled o tom, které stát stále potřebuje.

Cílem návrhu je dosáhnout úspor ve státním rozpočtu při hospodaření s nemovitostmi. Vytvořený přehled by měl zrychlit zacházení s nemovitým majetkem, který už stát nepotřebuje. ÚZSVM by měl přehled zpracovat do 13 měsíců.

ÚZSVM vznikl v roce 2002. Jeho hlavním úkolem je zastupování státu v majetkových právních jednáních před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány, hospodaření s vymezeným státním majetkem a zajišťování jeho využití nebo prodej. Snaží se také o optimalizaci rozmístění státních institucí na území ČR.