husqvarna

Majetkový úřad snížil počet neexistujících firem o 61 procent

Praha 6. března (ČTK) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil od spuštění projektu Mapa majetku státu v polovině roku 2015 do konce loňského roku počet neexistujících a likvidovaných státních firem v katastru nemovitostí o 61 procent na 533. Úřad to dnes uvedl v tiskové zprávě. Rovněž snížil počet tzv. bezprizorních nemovitostí, tedy zapsaných na neexistující podniky, z 25.557 na 11.462.

Úřad prověřuje u zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí jejich právní nástupce a ty pak vyzývá, aby zjednali nápravu. Pokud se žádného právního nástupce nepodaří dohledat, úřad ohlásí nemovitosti v souladu se zákonem za své vlastnictví. Následně pak ÚZSVM může převést nemovitosti na jiné vlastníky.

"Dohledat vlastnická práva k bezprizornímu státnímu majetku je často mimořádně časově i odborně náročné. Údaje musíme vyhledávat i v archivech nebo pozemkových knihách," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Úřad tak například zdarma převedl obci Skuhrov nad Bělou v podhůří Orlických hor dva pozemky pod místní komunikací v hodnotě téměř čtvrt milionu korun dříve zapsané na státní podnik Orlické strojírny. Dále například v Jindřichově Hradci ÚZSVM dohledal a následně převzal stavební pozemek a na něm stojící zemědělskou stavbu v obci Staré Hobzí. Majetek byl v katastru nemovitostí zapsán na neexistující státní podnik Zemědělské zásobování a nákup, koncern, který zanikl v roce 1991.

Projekt Mapa majetku státu ukázala, že ke konci loňska bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 1007 subjektů hospodařících s 1,52 milionu státních nemovitostí. Jde o 1,48 milionu pozemků, 41.096 staveb a 800 jednotek. Nejvíce nemovitostí státu spravuje Státní pozemkový úřad (480.045 nemovitostí). Druhý nejvyšší počet nemovitostí je evidován na Lesy ČR (476.316 nemovitostí). Třetí jsou státní podniky Povodí, které mají dohromady 145.371 nemovitostí. Samotný ÚZSVM je na čtvrtém místě se 100.110 nemovitostmi.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

Skupina subjektů1. 7. 20151. 1. 2020
SubjektyNemovitostiSubjektynemovitosti
Existující celkem5251,597.0884741,507.080
Celkem, z toho:138125.55753311.462
- Zaniklé a nedohledané128791764862625
- V konkursu a v likvidaci9416.381478837
Celkem19061,622.64510071,518.542

Zdroj: ÚZSVM