Komatsu potřebuju bagr

Magistrát vydal stavební povolení pro nadjezd přes trať v Olomouci-Holici

Olomouc 9. března (ČTK) - Magistrát vydal stavební povolení na stavbu nadjezdu přes železní trať v Olomouci-Holici. Nadjezd po dokončení nahradí železniční přejezd se závorami, který nyní v této části Olomouce často komplikuje automobilovou dopravu. Přejezd totiž funguje na hlavním železničním koridoru z Olomouce do Přerova, kde jezdí mnoho vlaků. ČTK dnes informaci o stavebním povolení získala z dokumentů zveřejněných na úřední desce olomouckého magistrátu.

Z přehledu chystaných investic Správy železnic vyplývá, že stavba nadjezdu přijde na zhruba 236 milionů korun. Dokončena má být do závěru roku 2023. Po vybudování silničního nadjezdu bude nynější železniční přejezd v Olomouci-Holici zrušen. Stavba zahrnuje přeložku silnice v délce 468 metrů, most překlene železniční koridor a účelové komunikace.

"Prozatím bylo vydáno nepravomocné dílčí stavební povolení pro stavební objekty silnice III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací. Současně probíhá vodoprávní řízení a stavební řízení pro stavební objekty a provozní soubory, které jsou v gesci Drážního úřadu. Tato řízení zatím nejsou ukončena," řekl dnes ČTK mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Stavba nadjezdu je podle něj vzhledem k vyšším investičním nákladům podmíněná opětovným schválením v Centrální komisi ministerstva dopravy, dokončeným majetkoprávním vypořádáním dotčených pozemků a vydáním pravomocného stavebního povolení.

Ze žádosti o vydání stavebního povolení vyplývá, že na na novém mostě bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích širokých tři metry, přičemž pro cyklisty budou po stranách vyhrazeny metr široké pruhy. Samotný most má být dlouhý 88 metrů. Výstavba je plánována ve dvou stavebních sezonách. Původní plány počítaly s tím, že nadjezd bude postaven v letech 2019 a 2020.