Komatsu potřebu bagr

Maďarský železniční koridor zabezpečí moderní technologie společnosti AŽD

Společnost AŽD podepsala smlouvu s maďarskou stavební společností V4SIL (součást holdingu V-Híd) na dodávku moderních technologií a jednotného evropského zabezpečovače ETCS v úrovni L2 pro projekt Soroksár – Kelebia.

Jedná se o druhou, tentokrát zásadní zakázku na maďarské železniční síti, kterou česká firma získala. Projekt je rozdělen na dvě části. Jižní část úseku Fülöpszállás – Kelebia zahrnuje celkem 8 železniční stanic a přilehlých mezistaničních úseků a je primární částí projektu. Severní úsek trati Soroksár – Fülöpszállás zahrnující celkem 10 železničních stanic a přilehlých traťových úseků byl zasmluvněn jako opce. Oba úseky jsou součástí evropského koridoru Budapešť – Bělehrad.

Společnost AŽD bude pro oba úseky dodávat a instalovat plně elektronické digitální staniční zabezpečovací zařízení ESA 44 včetně integrovaného traťového zabezpečovacího zařízení ITZZ, LED návěstní svítilny, železniční přejezdy a také stacionární části systému ETCS v úrovni L2.

Společnost V4SIL (založená společnostmi V-Híd a AŽD) se na projektu bude podílet v oblasti vývoje, výroby a instalace železničních zabezpečovacích technologií v souladu s místními předpisy a legislativou. Spolupráce bude zahrnovat aplikaci českého know-how a nástrojů při výrobě finálního zařízení v Maďarsku a také vývoj softwaru speciálně přizpůsobeného maďarským potřebám.

„O tuto zakázku jsme dlouho usilovali a je pro nás velmi významná. Doba realizace projektu 27 měsíců je extrémně náročná. Složitost celého projektu navíc podtrhuje požadavek navázání systémů AŽD na technologie čínského zhotovitele, který realizuje srbský úsek tratě. Naším cílem je získat další zakázky v Maďarsku. Protože je zřejmé, že si zde velmi váží vlastních zhotovitelů, jdeme cestou spolupráce s národními společnostmi,“ řekl po podpisu smlouvy generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.