Komatsu potřebu bagr

LOGPORT STAVÍ SVŮJ PRVNÍ AREÁL LOGPORT PRAGUE WEST

UNIKÁTNÍ KONCEPT MODERNÍ KOMERČNÍ ZÓNY O PLOŠE 150.000 M2
SE ZAMĚŘUJE NA VYTVÁŘENÍ KLÍČOVÉ MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY

Česká developerská společnost Logport Development zahájila výstavbu svého prvního projektu s názvem Logport Prague West. Obchodně-průmyslový areál na celkové ploše 150.000 m2 se nachází u Jinočan na západě Prahy v těsné blízkosti pražského okruhu (D0, exit 21 Stodůlky). Logport parky, které se zaměřují na budování klíčové městské infrastruktury a rozšiřují občanskou vybavenost lokality, se staví v nejvyšším environmentálním standardu s důrazem na co největší využití alternativních zdrojů energie. Prostory jsou určené pro skladování a lehkou výrobu, administrativu a prodej (showroomy, velko- i maloobchodní prodejny). Budou sloužit jak firmám, které v nich najdou kvalitní zázemí pro své podnikání, tak lidem z blízkého okolí. Logport zlepší infrastrukturu, ekonomiku a kvalitu života v lokalitě a vytvoří zde cca 400 nových kvalitních pracovních míst. Dokončení poslední budovy v Logport Prague West je plánováno na první čtvrtletí roku 2024.    

„Při přípravě našich projektů se zabýváme rozvojem lokality i z pohledu širších vztahů, dopravní situace a občanské vybavenosti v okolí. Věříme, že budoucnost českého developmentu a urbanismu je kombinovat různé typy využití na jednom území. Naše projekty se odlišují zejména v typech budov a jejich využití, které jsme schopni v rámci jednoho parku umístit. Od skladování a lehkou výrobu, přes showroomy, obchodní plochy a kanceláře, až po restauraci a čerpací stanice. Velký důraz klademe na dopad našich komerčních zón na místní dopravní infrastrukturu. Při přípravě všech Logport parků velice úzce spolupracujeme se zastupiteli dané municipality, projekty veřejně prezentujeme a dotváříme je podle potřeb
a podnětů místních obyvatel,“
říká David Vais, ředitel společnosti Logport Development.

Logport Prague West bude tvořit sedm LogSpace hal určených pro městskou logistiku, distribuci a lehkou výrobu. Ve čtyřech LogBox halách budou prostory pro menší sklady
a výrobní firmy, showroomy, velkoobchodní prodejny a kanceláře. Součástí Logport Prague West bude retail park, který vybuduje developerská skupina PORTIN.

Jindřich Kukačka, zakladatel a spolumajitel PORTIN, v souvislosti s jinočanským projektem uvádí: „V Logport Prague West postavíme retail park o celkové ploše 5.800 m2, který je již zcela pronajat. Prodejnu potravin Lidl obklopí obchody Pepco, Kik, SuperZoo, drogerie a tabák. K dispozici bude ještě prodejna rychlého občerstvení Burger King, Benzina express a parkoviště pro 200 aut. Výstavbu nízkoenergetických nemovitostí zahájíme v druhém čtvrtletí 2023. Otevření plánujeme na přelomu let 2023 a 2024.“      

Spolupráce s obcí Jinočany

V průběžných jednáních se zastupiteli Jinočan a jejími obyvateli byl developer maximálně vstřícný. Oceňoval detailní znalost lokality, respektoval jejich potřeby a doporučení, jak projekt zlepšit. Spolupráce s obcí Jinočany je smluvně ukotvena.   

„Od doby, kdy společnost Logport vstoupila do zcela nepřijatelného projektu, došlo k výrazné a pozitivní změně. Společnost Logport respektovala připomínky občanů, spolků a obce. Výsledkem je uzavření smlouvy o limitech projektu, která přesně definuje parametry celého území i řešeného projektu a dále navazující smluvní dokument – investorská smlouva, která řeší a pojmenovává finanční podporu rozvoje naší obce, zejména její budoucí infrastrukturu. Společnost korektně informuje zastupitelstvo i veřejnost o průběhu přípravy tohoto významného projektu.“ říká Miluše Čančíková, starostka Jinočan.

Logport Prague West byl navržen tak, aby vhodně doplňoval stávající zástavbu. Díky tomu, že 48 % plochy areálu bude tvořit zeleň a jednotlivé haly budou ze 30 % pokryty zelení, celá zóna dobře vizuálně naváže na rezidenční okolí, od kterého bude oddělena přírodním zatravněným valem se vzrostlými stromy.

Doprava do/z areálu Logport Prague West je vedena mimo obec. Developer na své náklady vybuduje tři cyklostezky a chodníky, které propojí Prahu a Středočeský kraj. Pro podporu využití alternativní dopravy developer na své náklady vybuduje 4 nové autobusové zastávky. Dvě ze čtyř zastávek budou součástí pražské MHD s napojením přímo na metro Stodůlky.

Logport Prague West rozšíří občanskou vybavenost a nabízené služby v obci Jinočany. Díky tomu nebudou muset místní lidé tak často dojíždět za nákupy a službami do Prahy. Věřím tomu, že využijí i nová kvalitní pracovní místa, kterých v Logport Prague West vznikne cca 400,“ dodává David Vais, ředitel Logport Development.

Logport Ekosystém

Logport Prague West je stavěn v unikátním technickém standardu, který splňuje nejpřísnější kritéria dlouhodobé udržitelnosti budov a minimalizace jejich vlivu na životní prostředí. Projekt cílí na získání mezinárodní environmentální certifikaci budov BREEAM na úrovni Excellent jak pro fázi výstavby (BREEAM New Construction), tak provozu (BREEAM In-Use).

  • Energie. Základním pilířem Logport Ekosystému je využití alternativních zdrojů energie. Solární panely, které budou umístění na střechách všech hal, zcela pokryjí spotřebu elektrické energie nutnou pro běžný provoz jednotlivých budov. Z části zelené fasády budou fungovat jako přírodní izolant a sníží energetickou náročnost provozu uvnitř hal. Zároveň zabraňují tvorbě tepelných ostrovů a ochlazují své okolí o 3 ˚C.
  • Voda. Velká pozornost je věnována hospodaření s vodou. Na pozemku budou retenční nádrže na zachytávání dešťové vody, jež bude využívána ke splachování toalet, zalévání zeleně a případně jako technická voda pro specifický provoz nájemců. Průměrná spotřeba pitné vody se díky tomu sníží o 33 %. Kapacita vody z vlastních studní na pozemku, která bude upravená ve vlastním vodojemu, plně nahradí spotřebu pitné vody z veřejného vodovodu.
  • Zeleň bude v Logport Prague West tvořit 48 % celého areálu. Developer zde vysází 277 nových stromů a vybuduje zelený val z odkopané části zeminy v rámci hrubých terénních úprav na vlastním pozemku, který oddělí areál od rodinných domů.   
  • Alternativní doprava. Logport Prague West bude napojen na městskou hromadnou dopravu a síť cyklostezek. V parku bude 77 stojanů pro kola/elektrokola a 30 % parkovacích míst bude vybaveno rychlonabíjecími stojany pro elektromobily.
  • Prostory pro relaxaci a pohybové aktivity nájemců a místních obyvatel budou součástí podpory občanské vybavenosti. 

Chceme, aby naše projekty byly dlouhodobě udržitelné, a proto věnujeme velkou pozornost jejich ekologickým a komunálním aspektům. Nejsme stavitel komerčních budov, Logport vytváří prostředí pro práci, obchod a služby s velkým důrazem na kvalitní život kolem nich,“ uzavírá David Vais, ředitel Logport Development.

Základní údaje o Logport Prague West:

Lokalita:Jinočany, západní část pražského okruhu
Celková zastavěná plocha budov:50.000 m2
Počet nemovitostí:7 hal LogSpace + 4 haly LogBox (developer Logport) 3 nemovitosti tvořící retail park (developer PORTIN)

Dalším připravovaným projektem je Logport Kladno Poldi v části brownfieldu bývalé továrny Poldi Kladno. Zahájení jeho výstavby se očekává začátkem roku 2023.

*          *          *

Logport Development je česká developerská společnost zaměřující se na budování klíčové městské infrastruktury. Společnost byla založena v roce 2018. V jejím čele stojí David Vais, který se svým týmem připravuje dva projekty: Logport Prague West na západě a Logport Kladno Poldi na severozápadě Prahy. Více informací na www.logport.cz