husqvarna

Logport Development a Invesco Real Estate vybudují v Praze velký logistický park poslední míle.

Společnosti Logport Development a Invesco Real Estate definují nový standard městských logistických areálů ve střední Evropě. Společnosti se spojily a prostřednictvím struktury forwardového financování se zavázaly vybudovat logistický areál Logport Prague West o rozloze 37 900 m2, který vznikne na strategickém místě v těsné blízkosti Pražského okruhu. Transakci, jejíž objem nebude zveřejněn, zprostředkovala společnost Cushman & Wakefield. Logport Prague West, jehož výstavba byla zahájena v září 2022, již přilákal první nájemce, kteří se nastěhují v létě 2023. Dokončení celé komerční zóny je naplánováno na 1. čtvrtletí roku 2024.

Moderní městský logistický areál, který staví společnost Logport Development, se skládá z 11 samostatných jednotek a jeho dokončení je plánováno do 1. čtvrtletí roku 2024. Komerční zóna bude skutečně multifunkční, protože kombinuje prostory pro logistiku a lehkou výrobu, kanceláře a prodejny. Sedm jednotek – nazvaných LogSpace – bude připraveno pro distribuci, skladování a lehkou výrobu; zbývající čtyři jednotky – nazvané LogBox – budou vysoce flexibilní kombinací menších skladů, kanceláří a prodejen / maloobchodních prostor.

Díky vynikající poloze a flexibilnímu přístupu je již dnes více než polovina prostor dopředu pronajata řadě špičkových nájemců. V současné době probíhají další intenzivní obchodní jednání, protože špičkové komerční aktivum a jeho skvělá poloha lákají výjimečné nájemce.   

Areál je připravován jako mimořádně udržitelný a jako první nemovitost v České republice po dokončení získá hodnocení BREEAM In-use Excellent[1] a BREEAM New construction Very Good. Klíčovým aspektem je jeho energetická účinnost a maximální využití alternativních zdrojů energie. Mezi atributy udržitelnosti patří rozsáhlé využití solárních panelů, zelené fasády, zadržování dešťové vody a využívání tzv. „šedé vody“.

Logistický park, který se nachází v těsné blízkosti hlavního Pražského okruhu, bude sloužit jak jako distribuční kanál poslední míle, kam do 30 minut dojede přibližně 1,3 milionu obyvatel, tak jako hlavní vnitrostátní distribuční centrum využívající hlavní české silniční a železniční trasy.

Henry Grant, ředitel pro správu fondů společnosti Invesco Real Estate, řekl: „Přetrvávající tlak na globální dodavatelské řetězce, další předpokládané rozšíření elektronického obchodování a nerovnováha nabídky a poptávky po nově budovaných logistických prostorách poslední míle, které budou sloužit Praze, jsou velmi přesvědčivým investičním důvodem pro dosažení dlouhodobě lepších výsledků. Spolupráce se společností Logport, jež se specializuje na logistiku, nám zajistí, že budeme poskytovat nejlepší logistický park ve své kategorii, který bude zaměřen na udržitelnost. Jsme potěšeni, že se nám podařilo zajistit tento logistický projekt pro jednoho z našich dlouholetých amerických klientů, který má v plánu dále rozšiřovat své působení v oblasti nemovitostí v Evropě.“

„Takové příležitosti jsou v České republice velmi vzácné a v Praze ještě vzácnější, a to kvůli přísnému systému plánování. Vzhledem k vysoké poptávce ze strany nájemců však očekáváme, že sektor poslední míle výrazně poroste. Praha je hlavním tahounem české ekonomiky a její obyvatelé představují nejbohatší segment, který je podle HDP na obyvatele na třetím místě v EU,“ uzavírá Tomáš Pícha, hlavní ředitel pro transakce ve střední a východní Evropě společnosti Invesco Real Estate.

„Jsme hrdí na to, že můžeme oznámit uzavření transakce se společností Invesco, předním mezinárodním správcem aktiv. Jejich zájem o projekt Logport Prague West považujeme za potvrzení přetrvávajícího investičního zájmu o špičkové komerční projekty. Převažující silná poptávka ze strany nájemců potvrzuje promyšlený koncept i příznivé načasování tohoto projektu. Jsme přesvědčeni, že úspěšné dokončení projektu Logport Prague West vytvoří silný základ pro budoucí možnou spolupráci s Invescem,“ dodává David Vais, generální ředitel společnosti Logport Development.

Michal Soták, partner a vedoucí oddělení kapitálových trhů společnosti Cushman & Wakefield, který transakci zprostředkoval, dodává: „Pražský trh městské logistiky vykázal v letech 2021 a 2022 nejvyšší růst nájemného mezi velkými evropskými městy, a to díky mimořádně silné poptávce nájemců a téměř neexistující nabídce. Získat prvotřídní aktivum na tomto trhu s vysoce omezenou nabídkou je proto mimořádně obtížné a forwardové financování developera je pro investora v podstatě jedinou možností, jak do tohoto sektoru vstoupit. Gratuluji společnostem Invesco i Logport k uzavření této komplexní transakce, která bude sloužit jako měřítko pro transakce budoucí.“    

####

O společnosti Logport Development

Posláním společnosti Logport je rozvíjet klíčovou městskou infrastrukturu spojením městské logistiky, distribuce, doručování poslední míle, výdejních míst, maloobchodu, prodejen a kanceláří v komerčních zónách. Jejich záměrem je, aby tyto prostory odpovídaly svému účelu a zároveň byly citlivě začleněny do městské infrastruktury. Společnost Logport navrhuje budovy podle nejvyšších ekologických standardů s důrazem na udržitelnost životního prostředí. Již základní technické standardy konceptu Logport zahrnují aktivní využívání dešťové vody, solární panely na střechách, zelené fasády pro ochlazování prostředí, nabíjecí stanice pro podporu elektromobility a mnoho dalšího. Další informace na www.logport.cz

O společnosti Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (Ticker NYSE: IVZ) je globální nezávislá společnost pro správu investic, která se zaměřuje na poskytování investičních zkušeností, které lidem pomáhají získat více ze života. Díky pobočkám ve více než 20 zemích poskytují naše jedinečné investiční týmy komplexní nabídku aktivních, pasivních a alternativních investic. Společnost Invesco spravovala k 30. červnu 2022 jménem klientů po celém světě aktiva v hodnotě 1,52 bilionu USD. Další informace naleznete na adrese www.invesco.com/corporate.

O společnosti Invesco Real Estate

Společnost Invesco Real Estate je celosvětovým lídrem v oblasti správy investic do nemovitostí s 85,8 miliardy USD ve spravovaných nemovitostních aktivech, 592 zaměstnanci a 21 regionálními pobočkami v USA, Evropě a Asii. Společnost Invesco Real Estate aktivně investuje od roku 1992 napříč spektrem rizik a výnosů do přímých realitních strategií, jako jsou základní, dluhové, strategie pro přidanou hodnotu a oportunistické strategie, jakož i do veřejně obchodovaných nemovitostních cenných papírů. V Evropě má Invesco Real Estate osm kanceláří v Londýně, Mnichově, Miláně, Madridu, Paříži, Praze, Lucemburku a Varšavě a zaměstnává 182 pracovníků. Spravuje 176 aktiv ve 14 evropských zemích a její spravovaná aktiva dosahují výše 15,4 miliardy USD. Zdroj: Invesco Real Estate k 30. červnu 2022.


[1] BREEAM = Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (metodika environmentálního hodnocení budov). Více informací naleznete zde: https://bregroup.com/products/breeam/