husqvarna

Liberecký kraj nesouhlasí s těžbou kamene v Rádle, proti už se postavily obce

Liberec 18. května (ČTK) - Liberecký kraj nesouhlasí s případnou těžbou kamene v Rádle na Jablonecku, proti záměru se už v březnu postavila zastupitelstva v Jablonci nad Nisou, Rádle i nedalekém Rychnově u Jablonce. Důvodem odmítavého stanoviska jsou dopady na životní prostředí, ohrožení zdrojů pitné vody i omezení možností rekreace v oblasti a provozu na cyklostezce Odra-Nisa. S těžbou navíc nepočítá ani surovinová politika, kterou krajské zastupitelstvo schválilo 29. března, řekl dnes novinářům krajský radní pro životní prostředí Václav Židek.

Na ložiskový průzkum v blízkosti Rádla upozornili na počátku letošního roku místní obyvatelé, když v lese jen pár set metrů od zástavby začaly vrtné soupravy a těžká technika sondovat zásoby kamene pro společnost České štěrkopísky Praha. Na Obecním úřadu v Rádle ani na Magistrátu v sousedním Jablonci nad Nisou, který je orgánem státní správy lesů, o tom ale nic nevěděli. "Nenašli jsme, že by nám to někdo poslal, nepřišlo to do datové schránky, to máme ověřené, ani o žádném dopise nevíme," řekl tehdy ČTK starosta Rádla Miroslav Šikola (NEZ), do jehož katastru pozemky spadají.

Podle mluvčího společnosti České štěrkopísky Petra Duška není pravda, že průzkumné vrty se uskutečňovaly bez ohlášení. "Obci Rádlo jsme naprosto standardně oznámili účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací. Máme souhlas vlastníka pozemků i vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, kterému jsme předali řádně zpracovaný projekt geologických prací. Postupujeme tedy naprosto regulérně a splňujeme všechny zákonné povinnosti," řekl na dotaz ČTK. Průzkumné vrty provádějí podle něj těžební společnosti zcela běžně na mnoha místech po celé republice

Zkoumaný prostor leží v území s vyšší ochranou přírody, patří Lesům ČR, které uzavřely s firmou České štěrkopísky smlouvu pro ložiskový průzkum - na sedm vrtů s hloubkou od 30 do 80 metrů o konečném průměru 76 milimetrů provedených do konce listopadu. "Bude-li na základě výsledků ložiskového průzkumu určeno chráněné ložiskové území a splněné podmínky pro rozhodnutí báňského úřadu umožňujícího provedení těžby nerostných zásob, Lesy ČR těžbu nerostů umožní, stejně jako v jiných případech," sdělila ČTK mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Regionální surovinová politika je podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) jedinou cestou, jak může kraj těžbu na svém území ovlivnit. "Na druhou stranu má každý vlastník pozemku možnost prozkoumat, jestli tam není nějaké nerostné bohatství, vždy je ale třeba zvažovat dopady na okolí. My bereme vážně pozici Jablonce, Rychnova a Rádla, usnesení rady kraje je především vyjádřením rady kraje, že za jejich stanovisky stojíme," dodal hejtman.