husqvarna

Leden přinesl mírný pokles u hypoték

INDEX HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ | FIXINDEX

Praha, 9. února 2023 – Zatímco prosincová hodnota překonala šestiprocentní úrokovou hranici u hypoték, za minulý měsíc naopak pod tuto hranici průměrná sazba klesla. Vypovídá o tom Broker Consulting Index hypotečních úvěrů, který vyšel za leden s meziměsíčním úbytkem 0,18 procentního bodu. Průměrná sazba u hypoték se proto reálně poskytovala za 5,99 procenta. Výhledově odborníci očekávají spíše stagnaci sazeb hypoték, a to v důsledku dlouhodobých kroků a měnové politiky České národní banky.

Vývoj hypotečních sazeb v posledních měsících kopíruje neměnný stav repo sazeb, které pod novým guvernérem zůstávají na hodnotě 7 procent už od června minulého roku,“ komentuje aktuální výsledky indexu Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů společnosti Broker Consulting. V následujících měsících se podle ní očekává spíše stagnace úrokových sazeb.

Bankovní rada ČNB, která více sází v boji proti inflaci na silnou korunu, přistoupí podle Aleše Michla raději k operativnímu zvýšení sazeb v případě růstu rizika poptávkové inflace než k navyšování dvoutýdenní repo sazby. Podle části odborníků je žádoucí si na efekt dlouhodobě vyšší základní sazby počkat a hodnotit situaci v delším časovém horizontu. „Při meziročním srovnání je vidět, že se začínají vysoké úrokové sazby projevovat na inflaci, která nyní pomalu ale jistě klesá,“ konstatuje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting. Možný budoucí pokles sazeb poté vidíPudilová prozatím nejasně:Se snižováním sazeb počítáme případně až v druhé polovině roku 2023, a to vždy s ohledem na vývoj inflace a ekonomiky obecně.“

Hodnota předstihového ukazatele pro pětiletou fixaci také poklesla, podle aktuálního výpočtu se budou s největší pravděpodobností hypotéky s nejčastější fixací v únoru poskytovat za 6,15 procenta.

Zvýšení průměrných úrokových sazeb o více než dvě procenta za uplynulý rok stěžuje finanční situaci hlavně těm, kteří aktuálně řeší konec fixace úrokové sazby. V praxi to může pro domácnosti s napjatým rozpočtem znamenat několikatisícový měsíční rozdíl. Nová splátka je totiž v současné bankovní nabídce mnohem vyšší kvůli vysokým úrokových sazbám. Klienti, kteří nejsou na takovou změnu připraveni formou rezerv, mohou oslovit přímo svou banku. Ta jim při včasném řešení může vyjít vstříc a nabídne prodloužení splatnosti hypotéky nebo splátky odloží. V každém případě se podle Pudilové vyplatí, předcházet případným finančním potížím pomocí vhodně nastaveného finančního plánu, který klienty na krizové momenty mnohem lépe připraví.

Broker Consulting Index hypotečních úvěrů je analytický nástroj znázorňující průměrnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů, které zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba vstupuje do indexu větší vahou. Výhodou metody výpočtu indexu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací
a index není závislý na dodávkách třetích stran.

V principu se Broker Consulting Index hypotečních úvěrů počítá ze sazeb, které jsou v danou chvíli pro daného klienta nejnižší na trhu, anebo se nejnižší hranici přibližují, neboť klient si vybírá z mnoha možností, které mu trh v danou chvíli nabízí. A většinou si vybírá právě nejnižší sazbu úvěru, který i v jiných parametrech splňuje jejich podmínky. Broker Consulting ročně zprostředkuje úvěry v objemu přesahujícím 13 miliard korun.

Předstihový ukazatel Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů a jeho výpočet reaguje na potřebu aktuálního výhledu výše sazeb, ve kterém se budou v daném měsíci poskytovat hypoteční úvěry zprostředkovávané od většiny bankovních institucí v tuzemsku. Ve výpočtu jde o aritmetický průměr nabízených úrokových sazeb v konkrétním měsíci, ve kterém se zveřejňují hodnoty Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů. Vzhledem ke statistice preferovaných fixací byla při výpočtu zohledněna pětiletá fixace úrokových sazeb.

Sazby spotřebitelských úvěrů stagnují, měnit by se neměly ani v následujícím období

INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ

Praha, 9. února 2023 – Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů nedoznal v lednu oproti konci minulého roku téměř žádných změn. Jeho hodnota poklesla pouze o tři bazické body na 9,46 procenta. Tento vývoj koresponduje se čtvrtečním rozhodnutím Bankovní rady České národní banky, která ponechala základní úrokovou sazbu na 7 procentech.

Jak jsme očekávali, úrokové sazby počátkem roku stagnují. Tento výhled se až na případné drobné odchylky způsobené akcemi v podobě zvýhodněných úrokových sazeb jednotlivých bank v dalším období pravděpodobně nezmění,“ říká Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů ze společnosti Broker Consulting.

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů, který činil v lednu 9,46 procenta, tak dosáhl stejné hodnoty, jakou měl loni v říjnu. Jeho hodnota se v průběhu minulého roku ve většině sledovaného období navyšovala. Před rokem byla přitom ještě ve výši 6,1 procenta.

Většinu spotřebitelských úvěrů banky žadatelům poskytují bez účelu. To znamená, že půjčené peníze může klient využít na cokoliv. To je samozřejmě pro klienty výhodné. Finanční ústav převede žadateli čerpanou hotovost na jeho běžný účet a ten pak nemusí ani zpětně prokazovat, na co prostředky použil. Banky by si však měly dát v každém případě pozor na to, aby byl jejich klient schopný úvěr splatit,“ vysvětluje Pudilová.

Dluh domácností byl totiž podle údajů České národní banky loni 2,144 bilionu korun, což je o 97,3 miliardy více než v roce předchozím. Z toho objem spotřebitelských úvěrů domácnostem se podle centrální banky za minulý rok zvýšil o 18,9 miliardy na zhruba 277 miliard korun.

Méně častým typem úvěru je pak účelový, kde klient předloží bance fakturu či jiný kupní doklad. Banka v tom případě peníze pošle přímo na účet prodejce. Prostřednictvím účelového úvěru se financuje například nákup elektroniky, vozového parku či dovolené. Mezi účelové úvěry patří rovněž konsolidace, kde klient splácí již dříve poskytnuté úvěry ve snaze snížit splátku a mít lepší přehled. Výhodou uvedeného produktu bývá nižší úroková sazba a delší splatnost než u neúčelového úvěru.

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu
u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele bankovních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do Indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je to, že se do statistiky dostávají pouze  skutečně  schválené  úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací a Index není závislý na datech dodávaných třetími stranami.

                                                                                                                      
Proč je dobré Index sledovat                                                                          

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů zachycuje vývoj úrokových sazeb u spotřebitelských bankovních úvěrů. Je praktickým indikátorem toho, jak se pro českou veřejnost úvěry vyvíjejí z hlediska úrokových sazeb, a tedy i výše splátek na určitou půjčenou sumu. Lidé si tyto typy úvěrů berou, aby financovali různé potřeby. Od dovolené přes nový telefon až po překlenutí nějaké tíživé situace. Zásadní význam má index pro domácnosti, které splácejí větší množství úvěrů a splátky je dusí. Index jim může otevřít oči, že půjčky je možné refinancovat s mnohem nižší úrokovou sazbou, a nastartovat tak cestu za ozdravením rodinných financí. Sazby spotřebitelských úvěrů jsou na trhu velmi různé, lidé často dobře nezhodnotí situaci a sjednají si drahou půjčku. Index je důvěryhodným podkladem pro média při komunikaci praktického a pro občany zajímavého tématu. Index nemá za cíl ukazovat průměr trhu, ale zdravou sazbu. Pokud si proto člověk chce sjednat spotřebitelský úvěr ať už v bance, nebo v nebankovní instituci a úroková sazba je výrazněji vyšší než aktuální index, je potřeba zpozornět.