Lanškroun chystá na letošek protipovodňová opatření

Lanškroun (Orlickoústecko) 14. března (ČTK) - Město Lanškroun na Orlickoústecku provede letos protipovodňová opatření. Potoky, které jsou vedené potrubím, při velkých deštích nezvládají odtok vody a způsobují bleskové povodně, uvedla radnice v tiskové zprávě.

"Věřím, že všechna realizovaná opatření přispějí k výraznému zmírnění dopadů povodní, které jsou každoročně doprovodným jevem výrazných srážek v území," řekl starosta města Radim Vetchý (Lanškrounské fórum).

V Lidické a Krátké ulici protékají potoky potrubím. Když jsou přívalové deště, jsou zahlcené a také se ucpe vtok. V roce 2019 kvůli tomu postihly záplavy Lidickou ulici a rok později Krátkou ulici.

Ohrožené jsou lokality sousedící s poli, které větší příval vody nezadrží. Letos město proto zvětší kapacitu vtokových objektů zatrubněných potoků a zpevní jejich koryta. Úpravy jsou naplánované v Krátké ulici a za obchodem Lidl. Na jaře radnice vypíše výběrové řízení na zhotovitele.

"V letošním roce jsou naplánovány úpravy na ulici Krátká, a to na dvou místech. V příštím roce se uskuteční výstavba například naproti čerpací stanici Agrochem nebo za autobusovým nádražím," řekl vedoucí odboru investic a majetku Pavel Bartas.

Město také nechá zhotovit studii, která zmapuje odtokové a erozní podmínky, najde kritická místa pro vznik přívalových povodní a navrhne řešení.

"Bleskové povodně a splachy z polí trápí občany města již dlouhou dobu. Město v posledních letech systematicky pracuje na zmírnění důsledků těchto lokálních záplav. Místa, která jsou kritická, byla vyčištěna od nánosů a překážek, byla také upravena problematická koryta vodotečí," uvedl starosta.