husqvarna

láda se chce zaměřit na podporu regionů, bydlení a úpravu stavebního zákona

Praha 7. ledna (ČTK) - Prioritou vlády a ministerstva pro místní rozvoj (MMR) je podpora regionů, bydlení a nový stavební zákon. Jeho úpravu plánuje vláda předložit během první poloviny letošního roku. Vyplývá to z programového prohlášení, které dnes vláda zveřejnila.

"Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost i digitální konektivitu," uvedla vláda. Odbourat ekonomické rozdíly mezi regiony je podle dnešního vyjádření MMR potřebné podobně jako podpořit digitalizaci veřejné správy, smysluplné využití evropských dotací nebo cestovní ruch.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) považuje za nutné zajistit, aby regiony České republiky prosperovaly a byly konkurenceschopné. "V odbourání nerovností mezi nimi nám mohou pomoci i evropské fondy, které musíme efektivně a smysluplně využít," uvedl.

Za nejdůležitější označil vyřešení dostupného bydlení a novelizaci stavebního zákona tak, aby se začalo stavět rychleji. Z dnes zveřejněného vládního dokumentu vyplývá, že jeho úprava by měla být předložena v prvním pololetí letošního roku. Stavební řízení by mělo být zajištěné prostřednictvím Portálu stavebníka.

Během prvních dvou let volebního období se vláda zavázala také připravit zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů umožňujících řešit bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat způsob a pravidla financování.

Vláda dále hodlá udržet stávající financování obcí a změnit rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů ČR a navýšení celkové alokace.

Vláda chce usilovat o moderní, konkurenceschopný venkov, ve kterém se rozvíjí místní řemesla a rodinné farmy. "Je třeba zastavit odchod lidí z venkova, a tedy zajistit takovou infrastrukturu a služby, díky nimž se tam vyplatí žít a pracovat. Podpoříme především dostupnost zdravotní péče a snadnější dojíždění do práce a školy," uvedla vláda.

Kabinet se zavázala dále vytvořit doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí (pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, vysokorychlostní internet, komunální služby). "Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných potřeb. Na doporučenou úroveň napojíme potřebné financování," uvedla vláda.

Zajištění lékařské péče má být obyvatelům příhraničí umožněno i závazkem vlády rozvíjet přeshraniční spolupráci tak, aby bylo možné využívat nemocnice na obou stranách hranice.

Vláda má dále v plánu podpořit restart cestovního ruchu, včetně oživení lázeňství, předložit novelu zákona o zadávání veřejných zakázek a přípravu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. "Posílíme jeho metodickou roli tak, aby byl garantem férové soutěže umožňující rozvoj investic veřejným zadavatelům, včetně obcí a krajů," sdělila vláda.