Komatsu potřebu bagr

Kyjov s povodím chystají úpravy na Kyjovce, zlepší se protipovodňová opatření

Kyjov (Hodonínsko) 18. února (ČTK) - Kyjov na Hodonínsku a Povodí Moravy chystají úpravy na toku říčky Kyjovky, která protéká městem. Zlepší protipovodňová opatření, vodní tok by se měl také více přiblížit lidem. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Město s povodím v předchozích dnech podepsalo smlouvu o spolupráci, odhadované náklady investiční akce zatím nejsou známy.

Zástavba Kyjova je podle mluvčího v současnosti ohrožena při povodňových průtocích vyšších než dvacetiletý průtok. Při stoleté povodni v Kyjovce je podle něj ohroženo 2300 obyvatel a 700 domů.

"Pro zajištění ochrany před povodněmi města Kyjova je navržen komplex protipovodňových opatření zahrnující výstavbu suché nádrže nad městem a přírodě blízká protipovodňová opatření nad městem i přímo ve městě. Vzniknout mají revitalizační opatření na přítocích Kyjovky a také opatření za účelem zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v krajině," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Mimo zástavbu pak podle něj vzniknou meandry a mokřady, podpořen bude také rozliv v údolní nivě Kyjovky. V zástavbě města přibudou protipovodňové valy a zídky.

Vedení města chce také přiblížit vodní tok lidem. "Jednou z ambicí města je roztáhnout Kyjovku do městského parku, který nyní vodní tok pouze lemuje. Získali bychom tím nesmírně atraktivní prostor pro trávení volného času," uvedl starosta Kyjova František Lukl (Starostové pro jižní Moravu). I v zástavbě města jsou v plánu revitalizační úseky toku, které by poskytovaly lepší podmínky pro živočichy, především pro vodní ptactvo.

Ve smlouvě o spolupráci se Kyjov s Povodím Moravy dohodl, že zajistí studii proveditelnosti. Správce povodí poskytne pro zadání této studie odbornou součinnost. Předběžný harmonogram úprav naznačí právě připravovaná studie, která určí i odhadované náklady.