Cime 1 kvartál 2024

Kvůli vysoké inflaci nakupují Češi stále více nemovitostí v zahraničí

Inflace zvyšuje náklady na život, což znatelně ovlivňuje naše peněženky a bankovní účty. Oproti situaci před deseti lety, kdy zahraniční nemovitosti kupovali zejména lidé v důchodovém věku, jsou dnes mezi kupujícími častěji finančně zajištění jedinci ve věku kolem pětatřiceti let. Hlavním důvodem, který je motivuje k nákupu nemovitostí v zahraničí, je rostoucí inflace v Česku. Lidé se tak snaží alespoň částečně chránit své peníze před možným znehodnocením. Co na to říkají odborníci z oblasti investic do zahraničních apartmánů, jako je SUR REAL Investments, specialista na prodej investičních apartmánů, zejména v Rakousku?

Investování aneb jak zvládnout inflaci. Inflace může snížit hodnotu vašich úspor a financí, které si odkládáte na nepředvídané finanční problémy. Pokud máte peníze na běžném nebo spořicím účtu, inflace postupem času jejich hodnotu snižuje. Abychom se vyrovnali s touto situací, je podstatné zvýšit příjmy, ať už tím, že zlepšíme svůj plat, podnikáme anebo hledáme další zdroje příjmů.

Další možností je investovat volné finanční prostředky, abychom minimalizovali ztráty na jejich hodnotě. V dnešní době existuje široká škála investičních nástrojů, včetně akcií, dluhopisů, nemovitostí, investičních fondů, kryptoměn a dalších komodit. Je klíčové pečlivě zhodnotit své finanční cíle a provést důkladný výzkum, abyste mohli vybrat investiční strategii, která nejlépe odpovídá vašim individuálním potřebám a očekáváním.

Stabilní cesta k finanční jistotě

Češi projevují stále větší zájem o investice jako způsob zhodnocení svých financí a zabezpečení budoucnosti. Čeští investoři jsou často známí svým konzervativním přístupem k investování. Obyvatelé České republiky mají tendenci upřednostňovat bezpečné a stabilní investiční možnosti, které minimalizují riziko ztráty. Tento konzervativní přístup může být částečně dán historickými událostmi, jako je ekonomická nestabilita v minulosti, což vedlo k opatrnosti při investování. Nemovitosti patří k oblíbeným investičním volbám mezi Čechy, protože nabízejí relativně stabilitu a dlouhodobý růst hodnoty. 

„Z pohledu roku 2022 patří nemovitosti (společně se státními protiinflačními dluhopisy) do velmi malé skupiny aktiv, u kterých by se výnos mohl vyrovnat anebo i přesáhnout meziroční růst cen. Inflace bude odeznívat jen pomalu a hospodářský růst bude podvázán snahou vlády konsolidovat veřejné finance. Lze se tak domnívat, že bude dávat smysl investovat spíše konzervativně, do aktiv s dlouhodobě rostoucí hodnotou a v rámci této strategie vyhledávat možnosti vyššího zhodnocení. Což opět nahrává vybraným typům investic do nemovitostí. Ten, kdo se spokojil s úroky z termínovaného vkladu, anebo se příliš spolehl na investice do cenných kovů či kryptoměn, pravděpodobně v důsledku vysoké inflace realizoval ztrátu,“ shrnuje Tomáš Chrobák ze společnosti SUR REAL Investments, která se specializuje na prodej investičních apartmánů.

Nemovitost bez hranic

„Co se týká investic do zahraničních nemovitostí, na které se specializujeme, je obliba stále vysoká. Významnou roli v uplynulých měsících hraje geopolitická situace a motiv “bezpečné země”, jako je Rakousko nebo Švýcarsko. Pokud jde o nemovitosti v tuzemsku, je situace na trhu rezidenčních nemovitostí samozřejmě poznamenána propadem poptávky v důsledku růstu úrokových sazeb a související stagnací či poklesem cen. V případě komerčních nemovitostí je situace určitě lepší, vysvětluje Tomáš Chrobák ze společnosti SUR REAL Investments, která se specializuje na prodej investičních apartmánů.

V dnešní době jsou investice do nemovitostí oblíbené a ukazují se jako výhodný způsob investování i v době vysoké inflace. Byty, domy a komerční prostory se staly atraktivními investičními možnostmi, zejména v průmyslových centrech a turistických oblastech. V době vysoké inflace se pro Čechy stává investice do zahraničních nemovitostí stále atraktivnější. Ekonomická nestabilita doma je nyní hnací silou, která pohání rostoucí trend nákupů nemovitostí za hranicemi.