Cime 3 kvartal 2024

Kvalitní pitná voda pro obyvatele Bystřicka díky novému přivaděči s potrubím Wavin TS

Společnost Wavin Czechia se podílela na projektu modernizace a zkapacitnění vodovodního přivaděče, který zásobuje pitnou vodou obyvatele z okolí Bystřice pod Hostýnem. Projekt byl realizován ekologickou bezvýkopovou technologií berstlining a bylo při něm využito potrubí Wavin TS, které zaručuje vysokou kvalitu vody, bezpečnost a dlouhou životnost. K přivaděči bylo díky této realizaci možné připojit i další obce regionu, a zvýšit tak kvalitu života místních obyvatel.

Bezvýkopovou technologii berstlining zvolil investor projektu, Vodovody a kanalizace Kroměříž, z důvodu zachování stejné trasy a stejného profilu potrubí pitné vody a kvůli zajištění její bezpečnosti a kvality. Výrazným argumentem pro tuto volbu pak byl i ekologický aspekt. Tato moderní technologie se užívá k sanaci inženýrských sítí tam, kde není možné realizovat projekt otevřeným výkopem, ať už z důvodu ochrany krajiny či silné zastavěnosti dotčené oblasti. Její výhodou je to, že umožňuje uložení nového potrubí ve stejné trase, jako bylo potrubí původní. To se nejdříve rozdrtí a roztlačí, čímž se připraví prostor pro potrubí nové, které může mít i větší průměr. Velkou předností této metody je pak i to, že při ní nevzniká žádný nežádoucí odpad.

Aby během projektu nebylo přerušeno zásobování více než 12 tisíc obyvatel Bystřicka pitnou vodou, bylo v první fázi nutné položit 5,5 km náhradního potrubí. Následně bylo možné zahájit sanaci celého vodovodního přivaděče o délce 9 km. Pro 5,5 km trasy z vodojemu Žopy do Hlinska pod Hostýnem bylo využito polyetylenové potrubí Wavin TS d355x32,2, pro zbylý úsek z Hlinska do vodojemu Bystřice pod Hostýnem pak potrubí litinové.Použití třívrstvého potrubí Wavin TS je vhodné i do extrémních podmínek, jako je například skalnaté a kamenité podloží, které se na Bystřicku nachází. Toto potrubí doporučujeme i v případě sanace potrubí bezvýkopovou technologii berstlining, která patří k těm nejrizikovějším,” komentuje Radim Modlitba, produktový manažer společnosti Wavin.

Zkapacitnění přivaděče umožní připojení také nových obcí Chomýž, Brusné a Rusava,” říká ředitel Vodovodů a kanalizací Kroměříž Ing. Petr Vedra a dodává: „Starý přivaděč už dožil, byl seskládán z několika dnes už nevhodných materiálů, jako je azbestocement či PVC. Nový přivaděč tak přináší výhody nejen kapacitní, ale i ekologické a zdravotní.“ Díky použití potrubí z moderních materiálů, tedy polyetylenu a litiny, dochází totiž mimo jiné ke zvýšení kvality vody. Kromě toho, že se v potrubí z těchto materiálů neusazují žádné nečistoty, bylo také možné snížit dávky chloru pro hygienické zabezpečení vody v přivaděči, což má jednoznačně pozitivní vliv.

Jak probíhá sanace inženýrských sítí touto moderní metodou si můžete prohlédnout zde:  https://youtu.be/6IcCWE_eGv0?si=lxPNS9goNJnkxf2U

O skupině Orbia

Hlavním cílem společností skupiny Orbia je zlepšovat život na celém světě. Skupina působí hned v několika odvětvích - inovativní řešení poskytuje v oblasti vnitřních instalací a inženýrských sítí (Wavin), precizního zemědělství (Netafim) a konektivity (Dura-Line) a dodává také polymerní řešení (Vestolit a Alphagary) a fluoritová řešení (Koura). Společně se všechny značky skupiny zaměřují na rozšiřování přístupu ke zdraví, zajištění bezpečnosti potravin a vody, posílení odolnosti měst pro budoucnost, propojení komunit s informacemi a urychlení oběhového hospodářství. Orbia zaměstnává více než 23 000 zaměstnanců v 50 zemích světa a své obchodní aktivity realizuje ve více než 110 zemích. Globální centrály skupiny sídlí v Bostonu, Mexico City, Amsterdamu a Tel Avivu. V roce 2022 společnost dosáhla tržeb ve výši 9,6 miliardy dolarů. Více informací naleznete na www.orbia.com.