husqvarna

Kupka: Přípravu dálnic či elektráren řeší nový úřad, stavby zrychlí až o 2 roky

Praha 7. února (ČTK) - Přípravu a stavbu velké dopravní a energetické infrastruktury, jako jsou například dálnice, železnice nebo velké elektrárny, začal od letošního roku řešit nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Jeho cílem je zrychlit stavební řízení klíčových projektů, u některých projektů by to mohlo být až o dva roky. Novinářům to dnes řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ředitel nového úřadu Martin Kozák. V současnosti má úřad 60 zaměstnanců, do budoucna se počítá se 108.

"Smyslem DESÚ je v případě specifických a náročných staveb soustředit výkon stavebních agend pod jeden státní úřad. To přináší větší specializaci, sdílení znalostí, zkušeností a kapacit. Výsledkem má být rychlejší a odbornější rozhodování o významných či specifických stavbách dopravní, energetické a průmyslové infrastruktury,“ uvedl Kupka.

Nový úřad tak od začátku roku působí jako prvostupňový stavební úřad pro vyhrazené strategické a rozsáhlejší liniové stavby. Konkrétně jde například o stavby dálnic a drah, civilní letecké stavby, velké výrobny elektřiny s výkonem nad 100 megawattů, stavby v areálu jaderného zařízení či stavby přenosové a přepravní soustavy. Úřad tak bude rozhodovat například i o případné stavbě nových jaderných bloků.

Ministr si od úřadu slibuje zejména zkvalitnění stavebního řízení a zrychlení rozhodování o klíčových infrastrukturních projektech. Mělo by například ubýt dokumentace a průtahů při jejich vyřizování. Podle Kupky by DESÚ mělo pomoci i městům a obcím s jejich stavebními úřady, od kterých úřad převzal nová vyvlastňovací řízení pro vyhrazené stavby. Od krajských hygienických stanic si pak vzal na starosti posuzování ochrany veřejného zdraví u nově zahajovaných vyhrazených staveb. Úřad přebírá také některá řízení k vyhrazeným stavbám zahájená v loňském roce a dokončí je podle starého stavebního zákona.

"Náš úřad se bude zabývat například povolením záměrů dostavby Pražského okruhu nebo dostavby dálnic D35 a D11, rozšiřování jaderné elektrárny Dukovany nebo povolením záměru modernizace železničního uzlu Česká Třebová či modernizace trati z Prahy-Ruzyně do Kladna,“ podotkl Kozák. V současnosti úřad už řeší například dostavbu dálnice D35 ze Starého Města do Mohelnice, stavbu úseků D6 Žalmanov-Knínice a Knínice-Bošov, D11 Jaroměř-Trutnov, modernizace železničního uzlu v České Třebové či modernizace trati Nemanice-Ševětín.

Nový úřad zatím není v plném stavu, ve výběrových řízeních hledá nové zaměstnance. Nyní jich má kolem 60, celkově má vyhrazena místa pro 108 pracovníků. Podle Kupky to ovšem neznamená rozšiřování úřednického aparátu, jelikož většina zaměstnanců přešla z jiných úřadů. Úřad by zároveň měl některé kompetence přebírat postupně, aby nebyl ze začátku zahlcen.

DESÚ bude od července fungovat také jako odvolací správní orgán proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro zákonem nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury. Proti rozhodnutí DESÚ bude možné odvolání u ministerstva dopravy či ministerstva průmyslu a obchodu.

Dopravní a energetický stavební úřad už loni zavedla novela stavebního zákona. Nahradil původně plánovaný Specializovaný a odvolací stavební úřad, který až do 30. června loňského roku spadal pod ministerstvo pro místní rozvoj. Úřad má pobočky v Praze, Plzni a Olomouci.

Stát je dlouhodobě kritizován za pomalou výstavu dálnic a dalších velkých strategických staveb. Problematická je především příprava projektů, kdy se stát musí vypořádat s námitkami účastníků řízení a ochránců přírody a také řešit zdlouhavá majetkoprávní vypořádání. Zatímco v Česku příprava dálnice v předchozích letech trvala často až 13 let, například v Německu je to v průměru kolem sedmi let.

sip rot