Komatsu potřebu bagr

Kroměřížská nemocnice chystá přístavbu pro chirurgické ambulance

Kroměříž 9. srpna (ČTK) - Kroměřížská nemocnice chce ve svém areálu soustředit akutní péči do budovy A a následnou péči do budovy B. Připravuje úvodní fázi projektu, který bude hlavní stavební investiční akcí v následujících letech, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová.

"V tuto chvíli zpracováváme pro nultou fázi projektovou dokumentaci. Půjde o severní přístavbu východního křídla budovy A, v níž získají v přízemí prostory chirurgické ambulance včetně urgentního příjmu, do prvního patra se přemístí oční oddělení, které zde získá i vlastní operační sál," uvedla provozní náměstkyně Hana Příleská.

Přístavba bude vedle magnetické rezonance, která byla dokončena v roce 2019. Díky přístavbě bude možné začít s postupnou rekonstrukcí a přístavbou západního křídla budovy A. "Tuto akci připravujeme ve spolupráci se Zlínským krajem, který je zakladatelem naší nemocnice. Rekonstrukcí a přístavbou západního křídla dojde v úvodních etapách hlavně k řešení nejpalčivějšího problému nemocnice, kterým je stav a kapacita centrálních operačních sálů a navazujících provozů," uvedla Příleská. Pro příští desetiletí jsou v plánu čtyři etapy přístavby budovy A.

Nemocnice se zabývá také umístěním provozního zázemí. Pro tyto účely plánuje výstavbu budovy R. "Stavbou provozní budovy nemocnice vyřeší především definitivní umístění serverovny jakožto důležitého a citlivého bodu nemocnice. Tento krok nejen zvýší kybernetickou bezpečnost, ale umožní efektivní napojování rekonstruovaných zdravotnických provozů na nemocniční síť," uvedla předsedkyně představenstva nemocnice Lenka Mergenthalová.

Dokončení budovy R umožní demolici budovy C, která je v havarijním stavu. "Dosud je zde umístěna zaměstnanecká jídelna, několik ambulancí, knihovna, část administrativy a zejména serverovny v rámci IT oddělení. Pro stavbu budovy R v současné době nemocnice žádá Zlínský kraj o odkoupení pozemku," uvedla mluvčí.