Komatsu potřebu bagr

Kroměříž upravila podmínky pro přidělování městských bytů, ruší se i pořadníky

Kroměříž (ČTK) - Kroměříž upravila podmínky pro přidělování městských bytů, schválili to radní města. Mezi posuzované oblasti patří sociální potřebnost, délka trvalého pobytu v Kroměříži nebo dluhy vůči městu a jeho organizacím. Radnice také v polovině roku zruší dosavadní pořadníky na přidělování bytů, uvedl v dnešní tiskové zprávě její mluvčí Jan Vondrášek.

Kritéria pro přidělování bytů byla podle místostarosty Pavla Motyčky (KDU-ČSL) navržena tak, aby spravedlivým způsobem zajistila výběr lidí určených pro obsazení všech městských bytů s výjimkou startovacích bytů v Havlíčkově ulici. Pro ty platí speciální podmínky. "Chceme mít slušné nájemníky, kteří si budou vážit toho, že bydlí za výhodných podmínek v městském bytě. Není totiž možné pokračovat v praxi, kdy nájemník po roce byt vybydlí a my ho musíme celý na své náklady opravit," uvedl Motyčka.

Byty bude město podle nových podmínek přidělovat od 1. července. Veškeré informace lze nalézt na jeho webu. Radnice zároveň k 30. červnu letošního roku zruší pořadníky na přidělování bytů, které platily od března 2019. "Dosud se vedl pořadník na každý bytový dům zvlášť. Od července bude nově pořadník pouze podle typu bytů," doplnil Motyčka. O pozici žadatele v pořadníku bude rozhodovat bodové ohodnocení, tedy celkový počet bodů získaný ze všech kritérií.

První hodnocenou oblastí jsou obecné podmínky, kam patří trvalý pobyt, datum podání žádosti a dluhy žadatele vůči městu nebo jím založené organizaci. Druhou posuzovanou oblastí je sociální potřebnost. "Na základě místních šetření sociálních pracovnic se bude hodnotit současná bytová situace žadatele, zda bydlí v nájmu, na ubytovně, v azylovém domě či zda vlastní nemovitost, jeho vazby na město Kroměříž – má v něm rodinu, pracuje či studuje v Kroměříži, využívá zde sociální a zdravotní služby. Posuzovat se bude kvalita stávajícího bydlení žadatele, jeho soběstačnost, finanční zajištění a rodinné zázemí," uvedl vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Třetí možností, jak získat kladné body, přináší vyjádření správce bytového fondu, tedy městem vlastněné společnosti Kroměřížské technické služby (KTS). Jejich zástupci posoudí, zda s žadatelem nebyly dříve při užívání městského bytu nebo nebytových prostor negativní zkušenosti.

Město Kroměříž nyní vlastní 489 bytů. Z tohoto počtu je 101 bytů v domech zvláštního určení pro ubytování seniorů a osob se zdravotním postižením a 94 bytů v domech pro příjmově vymezené skupiny obyvatel. Do celkového počtu bytů nejsou započítány startovací byty, které vznikají přestavbou domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici. Na začátku týdne radnice informovala, že připravuje zvýšení nájemného v městských bytech. Nyní nájemníci platí 65 korun za metr čtvereční. Od 1. července budou městské byty rozdělené do tří kategorií, nájemníci budou platit za metr čtvereční 100, 120 nebo 150 korun.