Cime 3 kvartal 2024

Kroměříž plánuje přidat parkovací místa ve Zborovské a Francouzské ulici

Kroměříž (ČTK) - Kroměřížská radnice plánuje zvýšení počtu parkovacích míst ve Zborovské a Francouzské ulici. V součtu by v nich měly přibýt více než čtyři desítky stání, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí radnice Jan Vondrášek. Zborovská ulice se nachází v části města Dolní Zahrady, Francouzská ulice na sídlišti Zachar. Obyvatelé obou ulic by podle starosty Tomáše Opatrného (ANO) měli nová parkovací místa začít využívat do konce letošního roku.

Ve Zborovské ulici město chystá vybudování nové přístupové komunikace. Na ulici se napojí ze Skopalíkovy ulice u bytových domů. "Od odbočení ke garážím bude tato komunikace vedena jako jednosměrná směrem k bytovým domům. V její levé části budou umístěna šikmá parkovací stání. Ke konci úseku je pak začleněno další místo pro možné parkování obyvatel v dané lokalitě, a to naproti garážím," uvedl vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček. Vzniknout by podle něj mělo zhruba o 30 parkovacích míst. Předpokládané náklady činí zhruba devět milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Ve Francouzské ulici radnice zruší část chodníku a vybuduje nová stání. "Jedná se o část ulice od křižovatky u kotelny po křižovatku s ulicí Albertova. Část levostranného chodníku od křižovatky u kotelny v délce cca 17 metrů bude opravena a ukončen bude bezbariérovým vstupem do vozovky. Dále bude vybudován nový chodník od vnitroblokového hřiště a předlážděna bude plocha chodníku v křižovatce s ulicí Albertova," uvedl Pecháček. Počet parkovacích míst by měl v ulici narůst téměř o 20. Předpokládané náklady činí asi 2,6 milionu korun bez DPH.

Kroměřížská radnice plánuje v letošním roce investice do zvelebení chodníků, komunikací a parkovišť v celkové výši téměř 50 milionů korun.