Komatsu potřebu bagr

Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k východnímu obchvatu Olomouce

Olomouc 7. listopadu (ČTK) - Olomoucký krajský úřad vydal souhlasné závazné stanovisko k dlouho připravované stavbě východního obchvatu Olomouce. Vyjádření hejtmanství je nezbytné pro navazující územní a stavební řízení. ČTK dnes informaci získala z úřední desky krajského úřadu. Nový úsek čtyřpruhové silnice I/46 bude měřit 7350 metrů a z Olomouce odvede velkou část automobilové dopravy. Podle dřívějších propočtů má tzv. východní tangenta stát zhruba tři miliardy korun. K chystané stavbě obchvatu má ale výhrady mlékárna Olma ze skupiny Agrofert, jelikož plánovaná trasa by podle zástupců potravinářského podniku vážně ohrozila kvalitu místního zdroje pitné vody.

Podle krajského úřadu lze na základě předložených podkladů vyloučit významné negativní vlivy stavby obchvatu na životní prostředí a veřejné zdraví. "V důsledku přípravy záměru, jeho realizace a provozu nebude docházet k poškozování životního prostředí," stojí v rozhodnutí hejtmanství. Krajský úřad v souhlasném stanovisku uvedl několik podmínek pro přípravu této důležité dopravní investice, následnou stavbu a provoz východního obchvatu Olomouce. Značná část podmínek se týká právě ochranného pásma zdroje podzemní vody, který mlékárna Olma využívá několik desítek let. Plánovaná trasa obchvatu má totiž protínat jeho ochranné pásmo.

Při veřejném projednání chystané stavby obchvatu zástupkyně Olmy Martina Švestková uvedla, že podle několika znaleckých posudků je plánovaná trasa obchvatu v rozporu s ochranným pásmem vodního zdroje. Stavba obchvatu je podle Švestkové sice ve veřejném zájmu, avšak ochrana vodního zdroje má vyšší prioritu. Znalecké posudky podle Švestkové zcela nevyloučily riziko absolutního znehodnocení tohoto vodního zdroje.

Švestková uvedla, že v dokumentaci EIA zmiňované náhradní zdroje pitné vody jsou ve skutečnosti pouze záložními prameny k nynějšímu zdroji pitné vody, ze kterého čerpá Olma. Na ochranu nynějšího vodního zdroje pro Olmu bylo při přípravě stavby obchvatu rezignováno, uvedla. "Záložní zdroje jsou nedostačující jak svojí kvalitou, tak i svojí kvantitou," řekla Švestková. Olma se proti závaznému stanovisku krajského úřadu může bránit v navazujícím řízení.

Proces EIA na východní obchvat Olomouce začal letos na jaře. Pokud Ředitelství silnic a dálnic získá všechna potřebná povolení, chce stavbu východní tangenty zahájit v roce 2026 a dokončit o dva roky později. Plánovaný obchvat Olomouce bude křížit frekventovanou silnici z olomouckého předměstí Chválkovice do Samotišek a rozdělí ji na dvě samostatné části. Projekt tam počítá se stavbou silničního mostu přes obchvat s pásem pro pěší a cyklisty.

Zahájení stavby východní tangenty bylo v původní dokumentaci naplánováno na rok 2020, nakonec se ale nejméně o šest let opozdí. Obchvat má omezit hustý automobilový provoz v městských čtvrtích Holice, Hodolany, Bělidla, Chválkovice a Týneček, na kterém má hlavní podíl tranzitní doprava.