Cime 2 kvartál 2024

Krajský úřad v Pardubicích vrátil dokumentaci EIA pro rozšíření lomu Žumberk

Žumberk (Chrudimsko) 14. října (ČTK) - Krajský úřad v Pardubicích vrátil dokumentaci pro posouzení dopadů plánovaného rozšíření dobývacího prostoru lomu Žumberk na životní prostředí (EIA). Společnost M-Silnice v něm v současnosti může ročně těžit 250.000 tun žulového kameniva, po rozšíření od roku 2023 by to bylo 300.000 tun. Podle krajského úřadu dokumentace neobsahuje příslušné náležitosti, chybně jsou například označeny některé kapitoly. Firma M-Silnice má podle úřadu požadované údaje doplnit.

Starostové okolních obcí s prodloužením činnosti lomu nesouhlasí. Nejbližší obytný dům v místní části obce Lukavice Vížky je vzdálen od středu lomu asi 150 metrů. V Žumberku je nejbližší obytný dům ve vzdálenosti zhruba 200 metrů. Lukavice dala k rozšíření dobývacího prostoru záporné stanovisko, obyvatelům místní části Vížky vadí otřesy půdy způsobené odstřely horniny. Podle starostky Žumberku Yvety Ždímalové činnost v lomu zatěžuje městys zejména prachem.

Dobývací prostor by se mě zvětšit jižním až jihozápadním směrem o plochu přibližně 1,9 hektaru. Skrývka by se měla provádět postupně ve zhruba tří- až pětiletých etapách. Skrývkový materiál bude dočasně uložen na odvalech uvnitř kamenolomu a následně poslouží při rekultivaci lomu. Společnost plánuje v lomu těžit ještě zhruba 20 let.

V současné době se v lomu těží na pěti patrech. Obdobným způsobem by se mělo postupovat i po rozšíření dobývacího prostoru. Podle společnosti M-Silnice vychází záměr z potřeb současného stavebnictví, které pociťuje nedostatek kvalitních přírodních materiálů.

Skála se nejdříve odstřelí náložemi, velké balvany žumberecké žuly se potom rozbíjejí hydraulickým bouracím kladivem. Pro další zpracování na kamenivo různých frakcí slouží technologická linka.