husqvarna

Krajský úřad v Pardubicích povolil další těžbu v lomu Zárubka na Chrudimsku

Vrbatův Kostelec (Chrudimsko) 9. listopadu (ČTK) - Krajský úřad v Pardubicích vydal souhlasné stanovisko EIA k pokračování těžby v lomu Zárubka u Vrbatova Kostelce na Chrudimsku. Společnost Skanska může dotěžit zásoby v dobývacím prostoru, zjistila ČTK z dokumentu na úřední desce hejtmanství. Firma se snažila získat povolení k prodloužení těžby už v roce 2017. Záměr byl tehdy v procesu EIA, což je posouzení vlivu záměru na životní prostředí, ukončen vydáním nesouhlasného závazného stanoviska krajského úřadu. Skanska si proto nechala zpracovat novou dokumentaci. Proti pokračování provozu lomu se stavěly okolní obce.

Oproti záměru z roku 2017 se o něco zmenšil rozsah dotčené plochy v dobývacím prostoru - z 14,06 hektaru na 13,06 hektaru. Důvodem je trvalé zachování železniční vlečky a také valu nad horní etáží směrem k obci Leštinka. Plocha prostoru nově zahloubených etáží se nezměnila a činí 8,20 hektaru, Skanska chtěla v lomu těžit 300.000 tun kameniva za rok, krajský řad stanovil jako horní hranici 280.000 tun. Podle dokumentace se omezí doba transportu kamene v pracovní dny, doprava by se měla rozdělit přes Prosetín a přes Kvasín a mělo by se zlepšit zařízení na snižování prašnosti z provozu lomu a z procesu technologické výroby. Platnost dosavadního rozhodnutí o povolení hornické činnosti je časově omezena do 31. prosince 2022.

Úřad také uložil společnosti, aby nechala zpracovat technicko–bezpečnostní posouzení současného dopravního napojení k lomu. Musí je předložit k Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a krajskému ředitelství policie k vyjádření z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Na výjezd z areálu má umístit webkameru sdílenou se zástupci okolních obcí nebo jiným způsobem zajistit kontrolu počtu odjezdů nákladních aut a stav vozidel a nákladu. Během zkušebního provozu musí také nechat změřit hluk aby se ověřily výsledky akustických výpočtů.

Obce Vrbatův Kostelec, Prosetín a Leštinka s prodloužením činnosti lomu nesouhlasily. Vadí jim hlavně hluk, otřesy, prašnost a nákladní doprava přes jejich území. Lidé také podepisovali dvě protestní petice, plán kritizovalo i sdružení Prosetínský trojlístek.