Cime 2 kvartál 2024

Krajský úřad v Pardubicích opět vrátil dokumentaci pro rozšíření lomu Žumberk

Žumberk (Chrudimsko) (ČTK) - Krajský úřad v Pardubicích vrátil k přepracování dokumentaci pro posouzení dopadů plánovaného rozšíření dobývacího prostoru lomu Žumberk na životní prostředí (EIA). Společnost M-Silnice v něm v současnosti může ročně těžit 250.000 tun žulového kameniva, po rozšíření od roku 2023 by to bylo 300.000 tun. Podle krajského úřadu musí přepracovat některé pasáže, zjistila ČTK v Informačním systému EIA.

Úřad po společnosti M-Silnice požaduje, aby posoudila a vyhodnotila možnost možnost kumulace s provozem společnosti Granita Sio Žumberk, která v části lomu ukládá inertní odpady, prodává recykláty stavebních hmot a kamenivo. Firma musí také zhodnotit riziko koncentrace prachových částic a dalších látek v ovzduší podle nejnovějších poznatků. Podle výsledků pak má aktualizovat dokumentaci a rozptylovou studii. Hodnocení musí rovněž zahrnovat nejen škodliviny v ovzduší, ale i další vlivy, především hluk. V akustickém posouzení mají být zvoleny výpočtové body reprezentující budovy stojící přímo u silnice procházející lomem.

Starostové okolních obcí s prodloužením činnosti lomu nesouhlasí. Nejbližší obytný dům v místní části obce Lukavice Vížky je vzdálen od středu lomu asi 150 metrů. V Žumberku je nejbližší obytný dům ve vzdálenosti zhruba 200 metrů. Lukavice dala k rozšíření dobývacího prostoru záporné stanovisko, obyvatelům místní části Vížky vadí otřesy půdy způsobené odstřely horniny. Podle starostky Žumberku Yvety Ždímalové činnost v lomu zatěžuje městys zejména prachem.

Dobývací prostor by se měl zvětšit jižním až jihozápadním směrem o plochu přibližně 1,9 hektaru. Skrývka by se měla provádět postupně zhruba v tříletých až pětiletých etapách. Skrývkový materiál bude dočasně uložen na odvalech uvnitř kamenolomu a následně poslouží při rekultivaci lomu. Společnost chce v lomu těžit ještě zhruba 20 let.

V současné době se v lomu těží v pěti patrech. Obdobným způsobem by se mělo postupovat i po rozšíření dobývacího prostoru. Podle společnosti M-Silnice vychází záměr z potřeb současného stavebnictví, které má nedostatek kvalitních přírodních materiálů.

Skála se nejdříve odstřelí náložemi, velké balvany žumberecké žuly se potom rozbíjejí hydraulickým bouracím kladivem. Pro další zpracování na kamenivo různých frakcí slouží technologická linka.