husqvarna

Krajská rada vyjela na Uničovsko. Zajímala se o energie i potíže starostů

Výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje se v pondělí 14. listopadu uskutečnilo na Uničovsku. Radní se tam setkali se zástupci neziskových organizací, podnikateli i starosty a navštívili výrobní závod Miele technika. Společně řešili například problematiku energií nebo dotací.

 „Není nutné, abyste vy jezdili na kraj, protože kraj přijíždí za vámi. Krajští radní jsou vašimi partnery, takže bez obav předkládejte témata k diskuzi. Klidně i kritizujte, protože jinak se věci nezlepší,“ vyzval podnikatele na společném setkání v Uničově Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje. Radní pak se zástupci soukromého sektoru probírali například problematiku inflace a velké byrokratické zátěže.

Ve stejném městě si krajská rada prohlédla i pobytovou službu šternberského Vincentina. Ta nabízí moderní ubytování hned dvanácti klientům. „Tohle je pobytová sociální služba pro jednadvacáté století. A stejná kvalita se postupně stane standardem i v dalších krajských zařízeních, které nabízí sociální služby,“ uvedl při návštěvě domova pro osoby se zdravotním postižením, nové malokapacitní pobytové služby šternberského Vincentina v Uničově, náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.

Zástupci neziskových organizací pak představitelům kraje přiblížili svoje aktivity ve veřejné sféře, podnětná byla také následná diskuze s radou města v Uničově. „Zpětná vazba od zástupců obcí a spolků je pro nás důležitá také při přípravě dotačních programů. Jen se znalostí věci bude administrace žádostí pro zájemce uživatelsky přívětivá a veřejné prostředky budou směřovány tam, kde jsou skutečně potřeba,“ zdůraznil Dalibor Horák, krajský náměstek pro zdravotnictví a bývalý starosta Uničova.

V Šumvaldu, kam následně krajská rada zamířila, se ke slovu dostali hlavně starostové. Řeč se opět stočila k energiím, ale probírala se také otázka nakládání s komunálním odpadem a spolku Odpady Olomouckého kraje.

Plánovaná dotřiďovací linka zajistí maximální využití odpadu v recyklaci, zbývající odpady pak využijeme energeticky. Toto zařízení bude ve vlastnictví a pod kontrolou měst a obcí Olomouckého kraje, těm pak bude sloužit a pomáhat s odpadovým hospodářstvím, především pak po zákazu skládkování v roce 2030,“ vysvětlil Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro životní prostředí, odpady a zemědělství.

Poslední zastávkou krajské rady byl léčebný ústav v Pasece, který je krajskou organizací a kam také před nedávném zamířily velké investice a další se připravují.