Komatsu potřebu bagr

Kraj bude na řešení dopravy u Mladé Boleslavi spolupracovat se Správou železnic

Praha (ČTK) - Středočeský kraj chce při řešení dopravní obslužnosti východní části Mladé Boleslavi spolupracovat se Správou železnic. Rozdělí si například náklady na stavbu nového obchvatu Mladé Boleslavi, nového nádraží a stavbu takzvané Bezděčínské spojky, která má město propojit s Milovicemi a Lysou nad Labem. Krajští radní dnes schválili smlouvu o spolupráci mezi krajem a Správou železnic o koordinaci a rozdělení investic. ČTK o tom informoval mluvčí hejtmanství David Šíma.

"Smlouva řeší koordinaci a rozdělení finančních prostředků mezi nás a Správu železnic při nutném přeložení elektrických sítí vysokého napětí, plynovodu a jeho trasové stanice a uzávěru a při výstavbě dvou nadjezdů u Jemníků a pro jednu z cyklostezek," uvedl krajský radní pro silniční dopravu Karel Bendl (ODS).

Kraj má zajistit projektovou dokumentaci pro přeložky plynovodu, jeho regulační stanice a trasového uzávěru. Správa železnic obstará projektovou dokumentaci pro přeložky elektrického vedení a předá kraji projednanou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) pro nadjezdy. Krajská správa a údržba silnic ji nechá přepracovat na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dráhy (DUSP), postará se o sloučené stavební povolení, majetkoprávní vypořádání a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. "Správa železnic nám ještě uhradí vynaložené finance na přepracování z DUR na DUSP pro nadjezdy," doplnil Bendl. Náklady na přeložky inženýrských sítí a nadjezdů si mezi sebou kraj a Správa železnic rozdělí zhruba stejným dílem.

Nová silnice má být souběžná s dálnicí D10 a propojit budoucí mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos a Bezděčína. Měla by zejména vytížené části města ulevit od nákladní dopravy.