Komatsu potřebuju Bagr

Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě

  • Konference BIM 2023 představí plány České agentury pro standardizaci na další roky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM v Praze 26. ledna 2023
  • Jedinečná šance seznámit se s pohledem českých i evropských odborníků na využití metody BIM v každodenní praxi veřejné správy i soukromých subjektů
  • Prezentace budou zaměřeny především na praktickou stránku používání metody BIM v praxi a výhody, které přináší
  • Součástí programu bude i představení zkušeností z reálných projektů zadavatelů veřejných stavebních zakázek
  • Účast na konferenci BIM 2023 je otevřena celé široké odborné veřejnosti, zadavatelům i zhotovitelům z řad veřejných i soukromých subjektů
  • Vstup na konferenci BIM 2023 je zdarma, zájemci se mohou registrovat do naplnění kapacity

Datum 26. ledna 2023 by si do svých kalendářů již nyní měli zapsat všichni nadšenci a zástupci stavařské veřejnosti, kteří se zajímají o budoucnost českého stavebnictví. V tento den se totiž koná konference BIM 2023, na které se Česká agentura pro standardizaci rozhodla představit své další kroky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM. Účast předních odborníků na využívání metody BIM od nás i z Evropy, ale také zástupců veřejné správy, kteří představí své již probíhající projekty s využitím metody BIM, dělá z konference BIM 2023 jednu z největších událostí v oblasti digitalizace stavebnictví u nás. Česká agentura pro standardizaci tak navazuje na tradici Summitů Koncepce BIM a představí zde své plány na rok 2023, ale i roky další. Kromě odborníků z Česka přislíbili svou účast také Jaan Saar, ředitel sekce digitálního stavebnictví estonského ministerstva ekonomických vztahů a komunikace, a také Adam Matthews, předseda Global BIM Network.

„Metoda BIM je bez nejmenších pochybností nejslibnější cestou ke Stavebnictví 4.0 a digitalizaci, která přinese tolik potřebný růst efektivity práce,“ zdůrazňuje Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Česká agentura pro standardizaci si vždy zakládala na otevřeném partnerství a férové spolupráci se zástupci veřejné správy, ale i profesními organizacemi a dalšími klíčovými stakeholdery. Konference BIM 2023 má za cíl ukázat, že metoda BIM přináší skutečně konkrétní a jasně uchopitelné výhody v podobě snížení chybovosti, nákladů i vyšší produktivity práce.“

Zaměření na praktické využití

Program konference BIM 2023 bude rozdělen do tří hlavních bloků nazvaných BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, dále BIM pro lepší pracovní den,a nakonec BIM v praxi veřejného zadavatele. Všechny přitom spojuje jeden motiv – pohled na metodu BIM prakticky. Hlavním motivem konference BIM 2023 je totiž ukázat, že z výhod nabízených metodou BIM mohou těžit skutečně všechny stavařské profese po celou dobu životního cyklu stavby. A co je důležité, začít využívat metodu BIM je snadné, nevyžaduje to žádné vysoké náklady a splňuje to i požadavky české legislativy.

První blok bude proto zaměřen zejména na změny, které metoda BIM do stavebnictví přináší a současně na další plánované kroky České agentury pro standardizaci. Od přijetí Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy vládou ČR uběhlo letos již pět let. Nastává tedy čas pro novou fázi, většina klíčových dokumentů a materiálů již byla připravena (byť musí být samozřejmě pravidelně aktualizovány). Nyní je důležité zaměřit se zejména na podporu zadavatelů veřejných stavebních zakázek při realizaci pilotních projektů s využitím metody BIM, ale také vzdělávání a osvětu. Přesto ale pro rok 2023 zbývá ještě několik zásadních úkolů – výrazně postoupit v přípravě Datového standardu staveb (DSS) a spolu s ním i mezinárodního klasifikačního systému CCI, a také připravit paragrafované znění zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (tzv. Zákon o BIM). Těmto tématům se bude věnovat generální ředitel Agentury ČAS Zdeněk Veselý a zástupce právní kanceláře, který na přípravě participuje. 

Druhý blok již bude zaměřen na konkrétní přínosy metody BIM, které mohou zlepšit každodenní pracovní život všech stavařských profesí, protože udělají jejich práci jednodušší a efektivnější. Součástí tohoto bloku bude i pohled na možnost využití metody BIM z pohledu zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Druhý blok bude zakončen panelovou diskusí s titulem „Jak mění BIM stavařskou praxi“ za účasti významných odborníků. 

Závěrečný blok pak přinese zejména sdílení zkušeností s konkrétními již probíhajícími nebo připravovanými projekty v Česku. O poznatky s využíváním metody BIM se v něm podělí zástupci veřejných zadavatelů, kteří již metodu BIM v praxi použili nebo používají. Účastníci konference se také seznámí s možnostmi, jak se zapojit do programu pilotních projektů BIM České agentury pro standardizaci, a především s tím, jak jim může účast v programu pomoci dosáhnout očekávaných přínosů metody BIM pro jejich organizaci.

Účast zdarma, ale počet míst je omezen

Vstup na konferenci bude zdarma a dostupný všem zájemcům až do naplnění kapacity sálu. Registrovat se mohou jak zástupci veřejné správy, tak soukromých subjektů jednoduše prostřednictvím on-line formuláře. S ohledem na zajištění co největší dostupnosti pro všechny zájemce je počet zástupců z jedné organizace omezen na dvě osoby.

Konference BIM 2023 se bude konat v Praze 26. ledna 2023, přesné místo bude upřesněno v následujících dnech na stránkách KoncepceBIM.cz.

Základní informace:

Název:                  BIM 2023: Budoucnost pro české stavebnictví

Datum:                26. ledna 2023

Čas:                       9:00 – 16:30

Pořadatel:           Česká agentura pro standardizaci

Cena:                    zdarma 

Metoda BIM

Metoda BIM, anglicky Building Information Management, vytváří informační model stavby, který lze chápat jako tak zvané digitální dvojče. Tento informační model v sobě soustřeďuje veškeré informace vznikající během celého životního cyklu stavby. Kromě vizualizace podoby stavby ve 3D obsahující grafické i negrafické informace (tak zvaný digitální model stavby – DIMS), jsou jeho součástí také digitalizované procesy (například změnové či schvalovací řízení) a také veškerá komunikace mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na stavbě a později i provozu budovy. Vše je přitom sdíleno na jednom místě. Do stavebnictví se tak dostává konečně reálně mimo jiné i možnost kalkulovat celkové náklady na životní cyklus (LCC), což je obdoba nákladů na vlastnictví (TCO) známého z oboru IT. Využití metody BIM navíc výrazně otevírá cestu k digitálnímu stavebnímu řízení. Více informací o metodě BIM získáte na web KoncepceBIM.cz. O společném datovém prostředí (CDE) se více dočtete zde, o digitálním modelu stavby (DIMS) pak zde.