husqvarna

KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2020

Společnost Arrano Group s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádá Konferenci Bezpečně spolu na téma: Projektový safety manager. Záštitu konfernci udělila i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ředitelství silnic a dálnic ČR.


Kdy a kde: 6.-7.2.2020,  MAXIMUS RESORT BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

TÉMA: PROJEKTOVÝ SAFETY MANAGER

Dvoudenní odborná akce se bude zabývat především činností Koordinátora BOZP ve vazbě na další účastníky výstavby. 

Na tuto konferenci se připravuje prezentace konkrétních věcných problematik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na stavbách, a to zejména poznatků a zkušeností z činnosti koordinátorů BOZP na staveništích, z činnosti zhotovitelů stavebních prací a projektantů, ale rovněž projektových manažerů na stavbách a jejich spolupráce s odborně způsobilými osobami. Konference bude rovněž zaměřena na právní záležitosti v oblasti BOZP spojené s přípravou a realizací stavby, kde se jedná především o odpovědnost jednotlivých účastníků ve výstavbě za úroveň BOZP a za předcházení vzniku pracovních úrazů ve stavebnictví.

Hlavním cílem připravované konference je zaměřit se na komunikaci a spolupráci jednotlivých účastníků ve výstavbě, zejména na spolupráci koordinátora BOZP na staveništi, projektového manažera a na provádění jednotlivých činností v projektovém týmu. Ze zkušeností na velkých stavbách u nás i v zahraničí se ukazuje, že v současné době se v oblasti BOZP nejedná jen o dodržování platných právních předpisů a norem či o sledování kvality stavebních prací a termínů jejich dokončení, ale taktéž o zvládnutí manažerského řízení stavby i na úseku BOZP.

Součástí konference bude III. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Partněři konference:

Mezi dlouhodobé partnery konference patří Safety Pro s.r.o., Infram a.s., Dopravoprojekt Brno s.r.o., Moravia Consult Olomouc a.s., novým partnerem je Delta Projektconsult s.r.o. a mnoho dalších společností jako například 4FIT Consulting s.r.o., Manifold Group s.r.o., HBH Projekt s.r.o., Swietelsky Rail CZ a.s.,  Truvia s.r.o., Contract Management s.r.o. nebo společnost Mirro s.r.o.

vzdelavani@arranogroup.cz

www.arranogroup.cz