husqvarna

Koncem srpna začne ŘSD opravovat silnici I/2 u Malína na Kutnohorsku

Kutnohorsko 5. srpna (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne poslední týden v srpnu s opravami silnice I/2 mezi Malínem a Novými Dvory na Kutnohorsku. Opravy 1300 metrů dlouhého úseku včetně dvou mostů vyjdou na více než 77 milionů korun bez DPH, provede je společnost M-Silnice. Práce by měly být hotové za 300 dnů od zahájení, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí ŘSD Martin Buček.

Stavební práce začnou na mostě přes říčku Vrchlici, který je v nevyhovujícím stavu, bude zbourán a nahradí ho nový. "Jako první přijdou na řadu přípravné práce v souvislosti s výstavbou provizorní komunikace a po nich bude následovat stavba provizorní silnice a 24 metrů dlouhého mostního provizoria, na něž se před demolicí stávajícího mostního objektu převede provoz na silnici I/2," uvedl Buček. Provizorní silnice a most zajistí obousměrný provoz s omezením maximální povolené rychlosti.

Další práce budou pokračovat až po 10. září, kdy by měla skončit nedaleká uzavírka silnice III. třídy č. 03321 mezi Církvicemi a Karlovem, která je součástí budování obchvatu Církvic.

Silnice mezi Malínem a Novými Dvory je ve špatném stavu, jsou v ní vyjeté koleje, trhliny a výtluky. Součástí akce bude i oprava odvodnění a obnova svislého a vodorovného dopravního značení.