husqvarna

Komora inženýrů: Digitální stavební řízení může ohrozit nepřipravený stát

Brno 22. září (ČTK) - Nový stavební zákon počítá s digitalizací stavebního řízení do poloviny roku 2023. Proces od přípravy přes povolování až po samotnou stavbu či správu stavby by díky elektronizaci měl být rychlejší a jednodušší. Digitalizace může ale narazit na postupy státní správy, řekl ČTK Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) na konferenci Inženýrský den v Brně.

"Autorizované osoby jsou na digitalizaci stavebního řízení připravené. Pochybnosti však máme o státní správě a její schopnosti během 1,5 roku, které nás dělí od plné účinnosti nového stavebního zákona, sjednotit metodiky pro všechny dotčené orgány, jež se k dokumentaci budou nadále vyjadřovat," uvedl Špalek.

Upozornil na to, že stát musí při přeměně stavebních úřadů zajistit dostatek kvalifikovaných úředníků pro práci v digitálním prostředí. Další kapitolou je podle něj samotná příprava tohoto prostředí. "Stavební dokumentace je extrémně náročná na objem dat, bude tedy potřeba zvýšit kapacitu připojení a zajistit dostatečnou kapacitu na serverech a cloudech," dodal Špalek.

Podle nového stavebního zákona musí nově vznikající Nejvyšší stavební úřad do července 2023 zajistit úplně nový informační systém veřejné správy, který bude umožňovat dálkový přístup a bude sloužit k poskytování digitálních služeb podle nového stavebního zákona. Půjde například o portál stavebníka, národní geoportál územního plánování, evidenci stavebních postupů, evidenci elektronických dokumentací nebo informační systém stavebního řízení.

"Nutným předpokladem zdárné funkce těchto systémů je existence e-sbírky a e-legislativy, které plánuje český stát neúspěšné od začátku tohoto tisíciletí. Původní termín jejich ostrého provozu 1. leden 2021 odložil parlament na návrh ministerstva vnitra nejdříve na 1. leden 2022, nyní je stanoven na 1. leden 2023. Druhým nutným předpokladem je existence rychlého internetu v celé České republice," uvedla komora v tiskové zprávě.