husqvarna

Komise AV: Stavební zákon připravují subjekty, které má regulovat

 

Praha 20. března (ČTK) - Nový stavební zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány, uvedla dnes Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Věcný záměr nového stavebního zákona připravila Hospodářská komora ČR, která sdružuje mimo jiné velké stavební a developerské korporace. Návrh zákona tak omezuje ochranu životního prostředí a památkovou péči ve prospěch stavebníků a investorů, míní komise.

Nový stavební zákon, na kterém pracuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), by měl podle plánů vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) začít platit od ledna 2021. Stavební praxe v ČR je dlouhodobě terčem kritiky. Na stavební povolení se čeká i roky. Podle podkladů by norma měla zkrátit povolovací řízení a odstranit překážky, které brání vydání povolení a neúměrně proces protahují.

Podle komise pro životní prostředí ale věcný záměr nového stavebního zákona připravila Hospodářská komora ČR na základě memoranda podepsaného s MMR na podzim 2018 a ministerstvo následně zákon předložilo do připomínkového řízení. MMR se tak vzdalo své působnosti ve prospěch soukromého subjektu a omezilo svou úlohu na pouhé uplatňování připomínek, uvedla komise. "Takový krok lze jen s malou nadsázkou označit za ´privatizaci legislativní činnosti´ a jev, kdy zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány," doplnila.

Komise pro životní prostředí kritizuje, že nový zákon přenáší působnost orgánů ochrany životního prostředí na stavební úřady. Nelíbí se jí také, že stanoviska orgánů ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona mají být nově nezávazná, když nyní jsou závazná. "Uvedené změny přinášejí zásadní oslabení pravomoci orgánů ochrany životního prostředí a nebezpečí, že veřejný zájem na ochraně životního prostředí nebude samotnými stavebními úřady dostatečně prosazován," varovala komise. Česko tak podle ní v budoucnu může porušovat závazky k ochraně životního prostředí vyplývající z mezinárodních smluv a členství v EU.

Další legislativní příprava nového stavebního zákona má být svěřena zpět MMR, uvedla komise. "Je nezbytné při přípravě této novely odmítnout jakékoli oslabování nástrojů sloužících k ochraně životního prostředí a dalších veřejných zájmů," doplnila.

Komise pro životní prostředí AV ČR je poradním orgánem Akademické rady AV ČR. Má 24 členů. Jejím posláním je vyjadřovat se k celonárodním environmentálním problémům, posuzovat dokumenty vědecké povahy či návrhy zákonů zasahující do oblasti životního prostředí.