husqvarna

Kolín představí studentské návrhy na změny kolínského průtahu

Kolín 19. dubna (ČTK) - Kolín vystaví studentské architektonické návrhy na rekonstrukci a nové urbanistické ztvárnění kolínského průtahu. Přes něj vedl před zprovozněním obchvatu do roku 2012 hlavní dopravní tah s množstvím nákladní dopravy, pak ztratila čtyřproudá silnice v centru Kolína původní smysl. Stavebním úpravám téměř deset let brání nedokončený převod pozemků průtahu z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do majetku města a kraje. Podle Martina Bučka z ŘSD by se převod mohl uskutečnit letos. Studenti architektury ČVUT připravili návrhy na přeměnu pěti kolínských lokalit v okolí průtahu a veřejnost si je bude moci prohlédnout od 29. dubna do 20. května ve výstavním sále CEROP. ČTK to za město sdělila Dagmar Soukupová.

"Studenti se zabývali projekty bytových domů, polyfunkčních městských domů nebo domovů seniorů. Určitě bude zajímavé prohlédnout si také i docela zásadní možnost úpravy celého náměstí Republiky. Zvláštním projektem, který bude také na výstavě možné vidět, je komplexní návrh, jak proměnit ulice Pražskou, Jaselskou a Dukelských hrdinů v živé a příjemné městské třídy včetně proměny zástavby v jejich okolí," uvedla Soukupová.

Studenti pod vedením městského architekta Davida Mateáska prezentovali své návrhy na březnové schůzi kolínského zastupitelstva. Podle starosty Michaela Kašpara (Změna pro Kolín) se zatím nejedná o projekt, ale spíše vizi a inspiraci pro budoucí změny, které bude Kolín v dohledné době muset řešit.

Při práci studenti sledovali denní pohyb lidí ve vybraných městských částech. Podle jedné z autorek návrhu, studentky Kateřiny Sedláčkové je kolínský průtah dnes spíše bariérou, která město rozděluje. Průtah prochází silně osídlenými částmi města a podle studentů je kolem něj množství staveb, které pozbyly funkci, například benzinové stanice a automyčky, naopak chybí propojení ulic, parky, restaurace a školy.

Kolín může stavební úpravy řešit až poté, co získá silnici od ŘSD do svého majetku. "Na předmětné komunikaci jsme již opravili všechny mosty a zbývá provést opravu povrchu vozovky v Havlíčkově třídě, což je zhruba 400 metrů. Tuto opravu bychom rádi po výběru zhotovitele realizovali ještě v letošním roce. Po majetkové stránce jsou podepsány smlouvy o smlouvě budoucí s jednotlivými budoucími správci komunikace. Tato již byla vyjmuta z kategorizace silnic I. tříd, a tedy v podstatě pro provedení opravy v Havlíčkově třídě může dojít k podpisu samotných darovacích smluv. To lze očekávat koncem tohoto roku nebo v průběhu první poloviny roku 2023," sdělil ČTK Buček.

Vernisáž studentských projektů ateliéru Plicka – Škrna z Fakulty architektury ČVUT bude 29. dubna v 16:00 v kolínském výstavním sále CEROP. Výstava, kde lidé uvidí projekty na náměstí Svobody na Zálabí, ve Školské či Pražské ulici nebo na náměstí Republiky, potrvá do 20. května.