husqvarna

Klimatická neutralita ve stavebnictví? STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům ovzduší. Skupina STRABAG plánuje v rámci své udržitelné strategie nazvané Work on Progress dosáhnout postupně do roku 2040 klimatické neutrality ve všech svých činnostech. Firma do té doby hodlá přistoupit ke změnám ve všech oblastech své činnosti, a to jak při výrobě stavebních materiálů, při samotné výstavbě, tak v administrativním provozu. Svým přístupem chce inspirovat i ostatní hráče na trhu a přispět tak k uhlíkově neutrální Evropě.

Výroba stavebních materiálů a realizace staveb způsobují v současnosti celosvětově 10 % emisí CO2, provoz administrativních budov poté dalších 28 % emisí. „Na cestě k udržitelné budoucnosti, nejen ve stavebnictví, musíme pracovat společně a hledat způsoby, jak stavět ekonomicky a zároveň šetrně ke klimatu i zdrojům. Proto do naší strategie chceme zapojit každého zaměstnance, subdodavatele i investory a chceme i inspirovat naše konkurenty. Aby se však nové přístupy mohly prosadit v praxi, bude nutné upravit i legislativní podmínky, abychom nové technologie mohli v praxi skutečně používat,“ vysvětluje nový přístup Moritz Freyborn, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s

Čím nahradit tradiční stavební materiály? Přece recykláty

„Největší část emisí CO2 ve stavebnictví vzniká již při výrobě stavebních materiálů. Recyklace je proto důležitou součástí strategie. Příkladem je výroba asfaltu. Koncernu STRABAG se postupně daří zvyšovat podíl asfaltových směsí, ve kterých je použit recyklát. V roce 2022 bylo v České republice vyrobeno za použití asfaltového recyklátu 80 % asfaltových směsí a v roce 2023 se tento podíl navýšil na 83 %,“ komentuje strategii Moritz Freyborn a doplňuje: „Díky naší nejmodernější obalovně ve Vinařicích, která umožňuje výrobu asfaltové směsi s využitím až stoprocentně recyklovaného materiálu, šetříme výrazně při výrobě asfaltových směsí neobnovitelné zdroje, díky čemuž snižujeme objem nově nakupovaného pojiva a kameniva.“

Smysl vidí STRABAG i ve spolupráci se startupy, které přicházejí s novými technologiemi a postupy. Například na Slovensku spojila firma síly s inovativním startupem EcoButt, který přišel s nápadem používat recyklované cigaretové nedopalky jako alternativní příměs do asfaltových směsí. Granulát EcoButt splňuje všechny požadované technické parametry a je plnohodnotnou náhradou celulózy.

„Naše spolupráce se startupem se zrodila již při testování tohoto unikátního produktu a na podzim roku 2022 jsme společně v Žiaru nad Hronom položili první a zatím jedinou asfaltovou komunikaci tohoto druhu,“ informuje Freyborn. Spolupráce s EcoButt se netýká pouze výroby a pokládky asfaltových směsí se speciálním granulátem, ale promítla se i do roviny sběru samotných nedopalků.

Důležitým prvkem strategie je ale i opětovné zpracování stavebně demoličního odpadu, který by jinak skončil na skládce. STRABAG aktuálně recykluje až 300 000 tun suti, kterou následně využívá při výstavbě.

Vpřed digitalizaci a efektivitě

Míru CO2 v ovzduší ovlivňují i zdánlivé drobnosti, jako je nepřesné plánování, kvůli kterému dochází ke zbytečnému plýtvání nejen materiálu, ale i pohonných hmot či k nákladným prostojům. Právě na pečlivé plánování se STRABAG zaměřil a za pomoci metody LEAN.Construction nastavuje pracovní postupy co nejpřesněji a nejúsporněji tak, aby materiály, stroje a lidé byli ve správný čas na správném místě.

Potenciál úspor a efektivity využívá STRABAG plně v oblasti digitalizace. Digitální nástroje umožňují prostřednictvím chytrého telefonu či tabletu a rozšířené reality zobrazovat 3D informace z elektronického modelu stavby přímo do terénu. Kromě snazší kontroly a plánování tak může být výstavba zcela bezpapírová. 

„Nedílnou součástí naší cesty k digitalizaci staveb je BIM2Field. Lze ho popsat jako proces pro vyplnění či přemostění mezer mezi digitálním a skutečným světem stavebních zakázek. Díky tomuto procesu můžeme přiblížit BIM a digitalizaci běžným uživatelům a být v procesu zavádění těchto metod úspěšnými,“ říká Karel Vonka, ředitel odboru Digitalizace, STRABAG a.s.

Stavebnictví 4.0

STRABAG hledá i další cesty, jak implementovat udržitelnost do své DNA. Stal se hrdým partnerem Národního centra Stavebnictví 4.0., jehož cílem je rozhýbat změny v oboru stavebnictví, a to prostřednictvím digitalizace, automatizace, ale i modernizace samotných konstrukcí a prosazením odpovídající legislativy. Stejně tak je partnerem mezinárodního výzkumného projektu Reconmatic zaměřeného na vývoj automatizovaných nástrojů a digitalizovaných procesů pro efektivní nakládání se stavebním odpadem.

„Koncern STRABAG je celkem zapojen do 400 programů, které posouvají myšlenku moderního bezemisního oboru, ale přitom jsme stále ještě na začátku. Změny v takové oblasti jako je stavebnictví se nestanou přes noc. Pokud ale vezmeme v úvahu fakt, že celosvětově produkuje stavebnictví 38 % emisí, tak pokud se změníme my, změní se hodně. Bude to běh na dlouhou trať, ale věříme, že obor, který platil v minulosti za “špinavý”, bude nakonec s přispěním všech bezemisní,“ uzavírá Moritz Freyborn.