Komatsu potřebu bagr

Když už stavíme, ať to vydrží. Zákazníci sází na delší životnost i méně nároků na údržbu

Jak ukazují data, lidé dávají přednost výrobkům a materiálům, které mají delší životnost. A jsou ochotni si za to i připlatit. Potvrzují to také zkušenosti výrobců a prodejců stavebních materiálů. Podle nich zákazníci častěji volí materiály, na které výrobci poskytují delší záruku, třeba i v desítkách let. A za to jsou ochotni si i připlatit.

Tlak Evropské unie na posílení takzvané cirkulární ekonomiky v posledních letech roste. To se mimo jiné odráží v takzvaných požadavcích na tzv. ekodesign. Série nařízení Evropské komise mimo jiné ukládá výrobcům různých typů výrobků, zejména elektrických spotřebičů, zajistit jejich opravitelnost pod dobu 10 let od prodeje. Jak ukazuje výzkum Životnost výrobků, kterou pro Sdružení českých spotřebitelů uskutečnila společnost SC&C, také zákazníci dávají přednost výrobkům, které mají delší životnost. Přes 95 procent z nich se snaží používat výrobky, dokud fungují, i když už jejich životnost skončila. Pro více než polovinu je pak životnost výrobku zásadním faktorem pro posouzení, zda jeho cena není příliš vysoká. Dalších 43 procent respondentů výzkumu pak uvedlo, že s takovým výrokem spíše souhlasí a pouze 1 procento tato informace nezajímá.

Materiály s delší životností vítězí

Nejde přitom jen o elektroniku. Tento trend se projevuje ve všech oborech. Také výrobci a prodejci stavebních materiálů hlásí, že zájem zákazníků o produkty s delší životností a také o ty s menšími náklady na údržbu, stoupá. A to přesto, že takové produkty jsou přece jen o něco dražší. Je to logické, zatímco nový mobil po roce či dvou klidně vyměníme, do stavebních a rekonstrukčních prací v bytě či domě se přece jen nechceme pouštět každých pár let. Potvrzuje to také zkušenost největšího prodejce tohoto sortimentu v Česku Stavebniny DEK. „Obzvlášť v posledních několika letech je trend zájmu o produkty s vyšší užitnou hodnotou jednoznačně znát a roste i podíl zákazníků, kteří jsou ochotní si připlatit,“ říká ředitel divize suché výstavby Zdeněk Militký, i když upozorňuje, že stále nejde o dominantní skupinu zákazníků.

Také podle ředitele českého výrobce stavebních materiálů Stavoblock Zdeňka Křivinky registruje jeho společnost rostoucí zájem zejména o fasády z lehčeného kameniva. „Před dvěma lety naši novou fasádní cihlu z materiálu na bázi extrudovaného skla a během letošního roku zaznamenáváme rostoucí počet objednávek,“ uvádí Křivinka a pokračuje: „Zákazníci oceňují zejména dlouhou životnost fasády Stavoblock, která dosahuje několik desítek let a navíc téměř nulové nároky na údržbu.“ Jak připomíná, společnost poskytuje na fasádní cihly záruku 50 let, ale jejich životnost je delší. „Navíc na rozdíl od polystyrenu se tento materiál v přírodě po čase rozloží, takže je i ohleduplnější k životnímu prostředí,“ doplňuje Křivinka.

U českého výrobce Geus okna lze tento trend vysledovat ve zvyšující se popularitě zejména hliníkových oken. Jak upozorňuje obchodní ředitel Jan Lemberka, dříve zákazníci toužící po přírodních a modernějších materiálech volili hlavně okna dřevěná. Dnes se ale do centra jejich pozornosti dostává hliník, který nachází uplatnění zejména u moderních domů a bytů. „Výhodou hliníkových oken je zejména jejich životnost. Okna jsou navíc barevně velmi stálá a jejich materiál je ve srovnání s dřevem i plastem mnohem odolnější vůči povětrnostním vlivům,“ popisuje některé důvody, proč zákazníci volí hliníková okna, ačkoli jsou o něco dražší, Lemberka. Připomíná také, že hliníková okna jsou méně náročná na údržbu, nemusí se pravidelně natírat. „Přesto je třeba alespoň jednou ročně zkontrolovat a promazat zavírací mechanismus,“ říká.