Cime 2 kvartál 2024

Karlovarský kraj začne projektovat obchvat Chodova, má přijít asi na miliardu

Chodov (ČTK) - Karlovarský kraj schválil finance na projektování obchvatu města Chodov. Obchvat má odvést tranzitní dopravu mimo centrum města. Krajští radní jej zařadili do Plánu přípravy projektů na silnicích II. a III. třídy pro další programové období 2028 – 2034. Odhadované náklady na stavbu jsou téměř jedna miliarda korun, informoval ČTK krajský zastupitel, který má na starosti dopravu a silniční hospodářství Jan Bureš (ODS).

"Chodov je posledním z větších měst v kraji, které je zatím bez obchvatu. Jsem ale pevně přesvědčen o tom, že si jej zaslouží, a to v souvislosti se stupňující se intenzitou dopravy a také s ohledem na další rozvoj města. V krajském rozpočtu se proto pro příští rok počítá s částkou ve výši tři miliony korun, která bude využita na projektovou dokumentaci,“ uvedl Bureš. Plánovaný obchvat v délce 5,9 kilometru má odklonit tranzitní a těžkou nákladní dopravu z centra města a zkvalitnit a rozšířit kapacitu dopravy na Podkrušnohorské paralele.

Chodov obchvat už léta požaduje. "Zejména pro obyvatele Chodova by obchvat znamenal velkou úlevu. Město je průjezdním bodem pro značné množství nákladní a tranzitní dopravy, což je citelné zejména v době dopravní špičky, kdy se musí řidiči obrnit značnou dávkou trpělivosti. Z dotazníkového šetření mezi obyvateli jednoznačně vyplynula potřeba řešit oblast dopravy. A právě chystaný obchvat povede nejen ke zklidnění dopravní situace v ulicích Chodova, ale také ke zvýšení bezpečnosti provozu,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní).

Vzhledem k náročnosti stavby pracuje Krajská správa a údržba silnic na technické studii, která řeší umístění stavby, včetně předpokládaných záborů dotčených pozemků, dále zásahy do chráněných ložiskových území, návrh umístění křižovatek a řešení křížení se železnicí, rozdělení výstavby na etapy a další. Tato dokumentace bude využita ve zjišťovacím řízení při posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Kompletní náklady na projekt by mohly dosáhnout částky 950 milionů korun.