husqvarna

Karlovarský kraj má studii malých vodních nádrží, mohou zadržet vodu v krajině

Karlovy Vary 2. ledna (ČTK) - Karlovarský kraj si nechal zpracovat studii výstavby malých vodních nádrží. Mohly by sloužit jako jedna z cest ke snížení dopadů sucha i omezit vznik povodní. Studie vytipovala 2034 lokalit, informoval ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Karel Jakobec (ODS).

"V posledních letech cítíme čím dál větší potřebu začít se přizpůsobovat změně klimatu, která se vyznačuje střídáním krátkých a intenzivních povodňových epizod a dlouhých období sucha. Jedním z adaptačních opatření je proto výstavba malých vodních nádrží. Ty mohou bezpečně odvádět povodňové průtoky a zároveň jsou důležitým krajinotvorným prvkem,“ uvedl Jakobec.

Studii s návrhy výstavby malých vodních nádrží připravila společnost EKOTOXA s. r. o. Vycházela z prostorové analýzy, kterou následně využila pro výběr lokalit k projekci a realizaci těchto nádrží. "Zaměřili jsme se na to, aby návrhy ze studie byly pro obce v regionu a samotný Karlovarský kraj co nejefektivnější. Studie proto zahrnuje jen návrhy takových malých vodních nádrží, jejichž realizace následně nevyžaduje složitá povolovací řízení,“ vysvětlil Jakobec. Studie zahrnuje 2034 lokalit s výměrou do dvou hektarů a výškou hráze do 2,5 metru. Stavba takových vodních nádrží je totiž podmíněna pouze ohlášením vodoprávnímu úřadu.

Prostorová analýza vycházela například z digitálního modelu terénu, z územních, dopravních, technických či přírodních limitů v řešené oblasti. Prioritou při upřesnění konečného návrhu vhodných lokalit bylo, aby se tyto oblasti nacházely na pozemcích ve vlastnictví státu, kraje či obcí. "Počítáme s tím, že by navržené lokality pro malé vodní nádrže mohly využít hlavně obce při územním plánování a pro plánování v oblasti zadržení vody v krajině našeho regionu," dodal Jakobec. Konečné návrhy a další informace Karlovarský kraj zveřejnil na svých webových stránkách.