Komatsu potřebuju bagr

Karlovarský kraj chce letos dát na silnice přes 700 milionů korun

Karlovy Vary 20. února (ČTK) - Krajská správa a údržba silnic (KSUS) Karlovarského kraje má na letošní rok přichystány investiční akce na silnicích za zhruba 418,3 milionu korun. Další 297 milionů korun má jít na opravy silnic. U velké části z nich kraj počítá s příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Výši příspěvku ale kraj vzhledem k rozpočtovému provizoriu státu zatím nezná.

Podle ředitele KSUS Jiřího Šlachty by letos investiční prostředky měly sloužit například na dokončení modernizace silnice lom – Podstrání na Sokolovsku, kam by mělo pro letošní rok jít 90 milionů korun z celkových 180 milionů korun. Pokračovat bude i modernizace křižovatky u čerpací stanice ONO v Sokolově, kde se počítá s dofinancováním zhruba 3,2 milionu korun z celkových nákladů 18,3 milionu korun. Dokončit se má i opěrná zeď u Březové, kde zbývá letos proinvestovat 3,2 milionu korun, 13,7 milionu pak má stát modernizace mostu v obci Křižovatka.

"Dále v oblasti investic počítáme se schválením a zahájením čerpání dotací v rámci nového Integrovaného regionálního operačního programu. V tomto kontextu bychom chtěli v roce 2022 zahájit modernizaci průtahu Aší za asi 90 milionů Kč, modernizaci silnice Toužim – Smilov za zhruba 125 milionu korun a modernizaci silnice Starý Rybník – Vojtanov s odhadovanými náklady zhruba 50 milionů korun," uvedl Šlachta.

V loňském roce KSUS také získala příspěvek ze SFDI na zvyšování bezpečnosti na modernizaci křižovatky Děpoltovice s celkovými náklady cca 15,5 mil. Kč, stavba se uskuteční letos. Také byl schválen mimořádný příspěvek z rozpočtu SFDI na další etapu výstavby dopravního napojení Podkrušnohorské výsypky pro areál BMW ve výši cca 14,5 milionu Kč.

U neinvestičních akcí, tedy oprav, počítá KSUS letos z příspěvku kraje, úvěru a z příspěvku SFDI například s opravou silnice Štoutov - Žlutice za 25 milionů korun, opravou silnice v Chebu na Skalce za 15,5 milionu korun, silnice Kozlov - Mirotice - Číhaná za 19 milionů korun nebo se silnicí Boučí-Nivy za 13 milionů korun.

Z mimořádného příspěvku kraje je naplánována i oprava mostu v Šemnici, oprava opěrné v Údolí u Lokte a přeložka silnice III/2099 v rámci výstavby terminálu v Lokti. "Ostatní opravy povrchů silnic a jejich příslušenství jsou naplánovány v celkovém finančním objemu ve výši cca 178 mil. Kč a aktualizace plánu oprav bude provedena po ukončení zimního období dle stavebního stavu silnic," dodal ředitel krajských silničářů.