Komatsu potřebu bagr

Kanál Vraňany-Hořín je jednou z nejvýznamnějších staveb pro lodní dopravu

Praha 26. května (ČTK) - Překotný rozvoj všech druhů dopravy na přelomu 19. a 20. století se nevyhnul ani vnitrozemské lodní dopravě. Snaha o splavnění řek si vynutila řadu technicky náročných staveb. Jednou z nich je i desetikilometrový plavební, tzv. laterální, kanál Vraňany - Hořín na Mělnicku, jehož stavba začala 27. května 1902. Dokončení kanálu a zdymadla umožnilo splavnění Vltavy pod Prahou.

Výstavbu schválil zemský sněm již v roce 1896, následující rok zahájila svou činnost Komise pro kanalizování Labe a Vltavy. Stavbu prvního zdymadla u Klecan zadala firmě Vojtěcha Lanny, který posléze získal i většinu dalších stavebních prací. Lanna, který byl významným podnikatelem s podílem na řadě velkých dopravních projektů a také známý mecenáš, řídil práce až do své smrti. Poté pokračoval jeho syn stejného jména.

Výstavba laterálního (bočního) kanálu Vraňany-Hořín a zdymadla Hořín byla slavnostně zakončena 12. září 1905, tedy zhruba tři roky a čtyři měsíce od zahájení. V době vzniku patřil k největším technickým dílům nejen v Čechách, ale i v celé tehdejší monarchii. Stavba byla ojedinělá moderním technickým řešením i objemem prací a dodnes bez výraznějších úprav slouží svému účelu. Odolala i katastrofální povodni ze srpna 2002.

Kanál se od Vltavy odděluje u obce Vraňany a ústí do Labe pár metrů od soutoku obou řek u Mělníka. Rozsáhlé území kolem obcí Lužec nad Vltavou a Vrbno tak v podstatě změnil v ostrov.

Kromě samotného prokopání a vyzdění kanálu byl současně postaven vraňanský jez s vorovou propustí (letech 1973 až 1984 byl kompletně přestaven), osm mostů a především dvoukomorové zdymadlo u Hořína, které překonává více než osmimetrový rozdíl hladin. Na celou stavbu navazovalo nebo jí časově předcházelo vybudování mnoha dalších jezů a zdymadel v úseku od Prahy.

Laterální kanál je rozdělen na horní a dolní plavební kanál a vlastní plavební komory v Hoříně. Horní část Vraňany-Hořín má čtyři obratiště. Je široká 18,4 až 36,8 metru a 2,4 až tři metry hluboká. Provoz zde je vzhledem k šířce jednosměrný s výhybnou částí v Lužci nad Vltavou. Dolní plavební kanál tvoří 860 metrů dlouhý úsek od Hořína do Labe s obdobnou šířkou i hloubkou. Od horní části jej oddělují dvě plavební komory s průměrným překonávaným spádem 8,5 metru. Plavební komory pracovaly na principu ozubených kol, nyní jsou hydraulické a řízené počítačem. Technologickou vybavenost zvýšila především rekonstrukce z první poloviny 90. let minulého století.

Hořínské zdymadlo je unikátní technickou památkou s expozicí původních soustrojí. Překonávaným spádem je nejvyšším plavebním stupněm v úseku Praha - Mělník. V roce 1996 bylo doplněno malou vodní elektrárnou.

Loni v září skončila obnova mostů i historické komory, která začala v roce 2019. Nyní kanálem může projet výrazně více větších a vyšších lodí. Na plavebním kanálu je sedm nových či zrekonstruovaných mostů, některé z nich jsou kvůli možnosti proplutí vyšších lodí zdvižné. Například v Lužci nad Vltavou byl vybudován první zdvižný železniční most v republice.