Cime 2 kvartál 2024

K. Vary připravují studii využití Staré vodárny na volnočasový areál

Karlovy Vary 16. září (ČTK) - Karlovy Vary připravují studii využití areálu bývalé vodárny na břehu Ohře a jejího okolí pro rekreační účely. Zanedbaný a nevyužívaný prostor v meandru Ohře by se měl stát volnočasovým areálem, volně přístupným veřejnosti. Studii využití zpracovává Kancelář architektury města, řekl ČTK náměstek primátorky Karlových Varů Tomáš Trtek (ANO).

"V současnosti je dokončena první fáze celkové studie Staré vodárny a nejen samotné Staré vodárny, ale celého meandru z obou stran ulice Plynárenská. To znamená, že je tam rozpracované základní urbanistické řešení celého území. Ve druhé fázi dojde k rozpracování detailů samotného prostoru Staré vodárny, kde bude definováno, které domy půjdou k zemi, které zůstanou a budou přetvořeny na jinou funkci. A budou tam zakresleny funkcionality pro volnočasové využití," uvedl Trtek.

V areálu by mohla vzniknout sportoviště nebo pikniková louka. Prostor by měl být volný, s jednoduchou údržbou, se zázemím nebo občerstvením. Protilehlá čtvrť v areálu plynáren by pak v budoucnu měla být koncipovaná jako rezidenční. To je ale podle Trtka ve výhledu na dalších 20 až 30 let.

V blízkosti se počítá do budoucna i se stavbou parkovacího domu v areálu bývalých technických služeb Kattenbeck, který by sloužil jak pro návštěvníky areálu Staré vodárny, tak pro návštěvníky nedaleké KV Areny.

Studie využití areálu Staré vodárny a okolí by měla být hotova do konce roku, pak bude následovat projektová příprava. Reálně by tak práce na zvelebení brownfieldu uprostřed města mohly začít v roce 2022 nebo 2023. Bude ale záležet na finančních možnostech města. Areál zatím není začleněn mezi prioritní investiční projekty, které chtějí Karlovy Vary financovat z dlouhodobého úvěru, který si město vzalo.