Komatsu potřebu bagr

K udržení dobré kvality vody v Plumlovské nádrži pomohla finanční podpora obcí i kraje

PLUMLOV: Částkou přesahující 300 tisíc korun přispěl Olomoucký kraj společně se sedmero obcemi z okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této turisticky oblíbené vodní nádrži. Poskytnuté dotace byly stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady. Letošní sezóna přitom patřila z hlediska udržení kvality vody v nádrži mezi nejnáročnější.

Poskytnuté dotace v roce 2023:
poskytovatel dotacevýše poskytnuté dotace
Olomoucký kraj   125 000 Kč
Plumlov73 021 Kč
Prostějov             50 000 Kč
Mostkovice      30 000 Kč
Lipová             22 328 Kč
Malé Hradisko11 346 Kč
Stínava            4 733 Kč
Bousín            4 308 Kč
celkem320 736 Kč

Provoz srážedel, ze kterých se dávkuje síran železitý, jenž omezuje přísun živin do nádrže, podpořilo letos sedm obcí a Olomoucký kraj. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Rozhodující vliv na kvalitu vody má její množství, teplota a především míra znečištění.

Průběh letošní koupací sezóny výrazně ovlivnily extrémní klimatické podmínky, zejména vysoké teploty a srážky. Přívalové srážky přinesly do nádrže značné množství živin. Letní vysoké teploty a minimální průtok zase umožnily rozvoj sinic. Přesto se právě díky prováděným opatřením podařilo kvalitu vody v nádrži udržet pro koupání až do srpna, kdy vysoké koncentrace živin urychlily rozvoj velkého množství sinic.

Byl to velice náročný rok na ošetření přítoku do plumlovské nádrže, neboť srážedlo fosforu dávkujeme v závislosti na přítocích a přitékajícím znečištění. To bylo v letošním roce velmi nestabilní. Povodňové průtoky a přívalové srážky přinesly v dubnu do nádrže tolik znečištění, které odpovídá celoročnímu vnosu. Toto znečištění bylo zdrojem pro masový rozvoj sinic. Přítok do nádrže v průběhu letních měsíců byl naopak minimální, což prodlužovalo dobu zdržení vody v nádrži a kvůli vysokým teplotám vytvořilo ideální podmínky pro eutrofizaci,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Přítok do vodní nádrže Plumlov za extrémních srážek v polovině dubna překročil i 7000 l/s, v druhé polovině května přítok dosáhl na několik dní téměř 2000 l/s. V letních měsících naopak výrazně klesal i pod hodnotu 50 l/s. Průměrný roční přítok je přitom přibližně 500 l/s.

Opatření, která správce vodní nádrže provádí - jako jsou srážení fosforu na přítocích do nádrže, zachytávání sedimentů či spláví nornou stěnou - mají pozitivní vliv na kvalitu vody, avšak základem k udržení dobré kvality vody je odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou. „I když úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, které nedokážeme ovlivnit, přesto se nám dařilo kvalitu vody v nádrži zásadně pozitivně ovlivnit. Provoz opatření však není trvalým řešením. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodí nad vodní nádrží, a to zejména fosforu,“ dodává Gargulák.

V uplynulých letech Povodí Moravy realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Na filtraci přitékající vody do nádrže se podílí také rostliny vysazené v sedimentační zdrži na konci vzdutí nádrže Plumlov. Před realizací těchto opatření byl zákaz koupání na VD Plumlov vyhlašován již v průběhu července. V letošním roce vyhlásila KHS zákaz koupání až v průběhu srpna. V loňském roce nebyla kvalita vody důvodem k omezování koupání po celou koupací sezóny.